Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gofalwr -Ysgol SaronGlanhau/Gofalwr£23,500 - £24,294 (Gradd D) Pro rata04/0306/03Gwneud cais am Gofalwr -Ysgol Saron
Swyddog DatblyguIechyd a Gofal Cymdeithasol£26,421 - £ 30,296 (Gradd F)04/0305/03Gwneud cais am Swyddog Datblygu
Cynorthwyydd Gwaith CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£26,421 - £ 30,296 (Gradd F)04/0325/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol
Rheolwr Cynorthwyol y TîmYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£44,428 - £48,474 (Gradd K)04/0325/03Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm
Rheolwr Cynorthwyol y Tîm - y Tîm Atgyfeirio CanologYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£44,428 - £48,474 (Gradd K)04/0325/03Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm - y Tîm Atgyfeirio Canolog
Athro/Athrawes i gefnogi ysgolion ar hyd y continwwm iaithAddysgu£30,742 - £47,340 (MPS2 - UPS3)04/0318/03Gwneud cais am Athro/Athrawes i gefnogi ysgolion ar hyd y continwwm iaith
Rol Sganio Dogfennau/Clerk GweinyddolCyllid£22,737 - £23,500 (Gradd C)04/0325/03Gwneud cais am Rol Sganio Dogfennau/Clerk Gweinyddol
Swyddog Datgelu DataCymorth Busnes a Thechnegol£26,421 - £30,296 (Gradd F)04/0325/03Gwneud cais am Swyddog Datgelu Data
Swyddog Rhaglen Rheolwr Trawsnewid***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£33,024 - £37,336 (Gradd H)04/0318/03Gwneud cais am Swyddog Rhaglen Rheolwr Trawsnewid
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn TegYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 - £23,646 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata01/0306/03Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bryn Teg
Rheolwr Prosiect DatblyguRheoli/Cydlynu Prosiectau£44,428 - £48,474 (Gradd K)01/0305/03Gwneud cais am Rheolwr Prosiect Datblygu
Cydlynydd Rhaglen Arweiniol Cenedlaethol ADYGweinyddu/Cymorth busnes£29,777 - £33,945 (Gradd G)01/0305/03Gwneud cais am Cydlynydd Rhaglen Arweiniol  Cenedlaethol ADY
Prentis - Cynorthwyydd Gwasanaethau EtholiadolGwasanaethau Cofrestru Etholiadol a Sifil£16,518 (Mod App)01/0305/03Gwneud cais am Prentis - Cynorthwyydd Gwasanaethau Etholiadol
Rheolwr TîmYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£48,474 - £52,516 (Gradd L)29/0219/03Gwneud cais am Rheolwr Tîm
Rheolwr Cynorthwyol y TîmYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£44,428 - £48,474 (Gradd K)29/0221/03Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm
Cynorthwyydd Bwyd a DiodChwaraeon a Hamdden£22,366 (Gradd B) Pro-rata29/0214/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Bwyd a Diod
Rheolwr y Tîm Adolygu AnnibynnolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£48,474 - £52,516 (Gradd L)29/0221/03Gwneud cais am Rheolwr y Tîm Adolygu Annibynnol
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£36,648 - £40,221 (Gradd I )29/0221/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Gofal Plant Dechrau’n DegAdran Addysg a Phlant£23,500 - £24,294 (Gradd D) Pro rata29/0213/03Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Plant Dechrau’n Deg
Gweithiwr Cymdeithasol - MabwysiaduYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£36,648 - £40,221 (Gradd I )29/0220/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Mabwysiadu
Rheolwr y TîmYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£48,474 - £52516 (Gradd L)29/0219/03Gwneud cais am Rheolwr y Tîm
Pennaeth - Ysgol Y BrynAddysgu£62,966 - £72,985 (L12 – L18)29/0214/03Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Y Bryn
Rheolwr ProsiectRheoli/Cydlynu Prosiectau£40,221 - £44,428 (Gradd J)27/0212/03Gwneud cais am Rheolwr Prosiect
Uwch Ymarferydd Therapi GalwedigaetholIechyd a Gofal Cymdeithasol£44,428 - £48,474 (Gradd K)27/0218/03Gwneud cais am Uwch Ymarferydd Therapi Galwedigaethol
Warden GwersyllaChwaraeon a Hamdden£26,421 - £ 30,296 (Gradd F)27/0210/03Gwneud cais am Warden Gwersylla
Hyfforddwr Symudol Atal DiabetesChwaraeon a Hamdden£24,294 - £27,334 (Gradd E) Pro-rata26/0210/03Gwneud cais am Hyfforddwr Symudol Atal Diabetes
Hyfforddwr Symudol Atal DiabetesChwaraeon a Hamdden£24,294 - £27,334 (Gradd E) Pro-rata26/0210/03Gwneud cais am Hyfforddwr Symudol Atal Diabetes
Glanhawr(aig) - Ysgol LlandeiloGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0207/03Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Llandeilo
Cynorthwydd Dysgu Lefel 1 (Arbennig) - Canolfan CothiYsgolion nad ydynt yn Addysgu£24,440 - £25,265 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0218/03Gwneud cais am Cynorthwydd Dysgu Lefel 1 (Arbennig) - Canolfan Cothi
Gweithiwr Cymdeithasol dan HyfforddiantIechyd a Gofal Cymdeithasol£26,421 - £ 30,296 (Gradd F)22/0222/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant
Pennaeth Gweithredol - Bryngwyn a Glan-y-MorAddysgu£105,390 - £120,811 (L33 - L39*)22/0214/03Gwneud cais am Pennaeth Gweithredol - Bryngwyn a Glan-y-Mor
Cydlynydd Gweithgareddau-NERSChwaraeon a Hamdden£33,024 - £37,336 (Gradd H)22/0207/03Gwneud cais am Cydlynydd Gweithgareddau-NERS
Cynghorydd Hwb***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£26,421 - £ 30,296 (Gradd F)22/0207/03Gwneud cais am Cynghorydd Hwb
Glanhawr(aig) Goruchwyli - Ysgol Dyffryn TafGlanhau/Gofalwr£23,646 - £24,440 (Gradd C) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0207/03Gwneud cais am Glanhawr(aig) Goruchwyli - Ysgol Dyffryn Taf
Tymhoroal Cynorthwyydd CeginArlwyo£24,155 - £24,556 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata21/0205/03Gwneud cais am Tymhoroal Cynorthwyydd Cegin
Glanhawr(aig) - Ysgol TalyllychauGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0206/03Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Talyllychau
Glanhawr(aig) - Rhodfa Dewi SantGlanhau/Gofalwr£22,366 (Gradd A) Pro-rata21/0205/03Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Rhodfa Dewi Sant
Gweithiwr Arweiniol DigidolGwasanaethau Ieuenctid£29,777 - £33,945 (Gradd G)21/0205/03Gwneud cais am Gweithiwr Arweiniol Digidol
Swyddog Asesiad AriannolCyllid£23,294 - £27,334 (Gradd E)21/0213/03Gwneud cais am Swyddog Asesiad Ariannol
Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer TymhorolGwasanaethau Cwsmeriaid£24,155 - £24,556 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0205/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer Tymhorol
BrocerIechyd a Gofal Cymdeithasol£24,294 - £27,334 (Gradd E)21/0205/03Gwneud cais am Brocer
Swyddog Cyfathrebu a Marchnata (Maethu)Marchnata£26,421 - £ 30,296 (Gradd F)16/0210/03Gwneud cais am Swyddog Cyfathrebu a Marchnata (Maethu)
Pennaeth - Ysgol ByneaAddysgu£61,547- £71,195 (L11 - L17)14/0206/03Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Bynea
Cynorthwy-ydd Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£22,737 - £23,500 (Gradd C)14/0206/03Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Swyddog Asesiad AriannolCyllid£24,294 - £27,334 (Gradd E) Pro-rata14/0206/03Gwneud cais am Swyddog Asesiad Ariannol
Clerc CyllidCyllid£23,500 - £24,294 (Gradd D)13/0205/03Gwneud cais am Clerc Cyllid
Cynorthwywyr Teithio wrth GefnAdran Addysg a Phlant£22,366 (Gradd B) Pro-rata05/0231/03Gwneud cais am Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn
Athro/Athrawes Dosbarth (Dysgu Sylfaen) - Ysgol LlanllwniAddysgu£30,742 - £47,340 (MPS2 - UPS3)30/0111/03Gwneud cais am Athro/Athrawes Dosbarth (Dysgu Sylfaen) - Ysgol Llanllwni
Tiwtor Sgiliau HanfodolDysgu cymunedol£26,421 (Gradd F) *Pro-rata14/12Gwneud cais am Tiwtor Sgiliau Hanfodol
Tiwtor Dysgu CymraegAdran Addysg a Phlant£26,421 (Gradd F) * Pro-rata14/11Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymraeg

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr