Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)27/0912/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Ansawdd a PherfformiadCyllid£25,927 - £30,095 (Gradd G)27/0912/10Gwneud cais am Swyddog Ansawdd a Pherfformiad
Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd GorslasGweinyddu/Cymorth busnes£20,436 - £21,261 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata27/0915/10Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Gorslas
Rheolwr Busnes Ysgol - Ysgol CoedcaeCyllid£40,578 - £44,624 - (Gradd K)27/0909/10Gwneud cais am Rheolwr Busnes Ysgol - Ysgol Coedcae
Cynorthwyydd CeginArlwyo£19,100 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata27/0912/10Gwneud cais am  Cynorthwyydd Cegin
Glanhawr(aig) - Ysgol ParcyrhunGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0909/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Parcyrhun
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn AmanGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0909/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Aman
Glanhawr(aig) - Ysgol LlangunnorGlanhau/Gofalwr£19,100* - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0905/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Llangunnor
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 (AAA) - Ysgol Gynradd PwllAdran Addysg a Phlant£20,436 - £21,461 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0912/10Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 (AAA) - Ysgol Gynradd Pwll
Cynorthwydd Addysgu Lefel 3 (AAA) - Ysgol Gynradd PwllAdran Addysg a Phlant£23,474 - £27,504 (Gradd F) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0912/10Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 3 (AAA) - Ysgol Gynradd Pwll
Gweinyddwr Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£19,650 - £20,444 (Grade D)26/0918/10Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Arweinydd GweithgareddauChwaraeon a Hamdden£22,079 - £25,363 (Gradd E) yn cynnwys 8%26/0904/10Gwneud cais am Arweinydd Gweithgareddau
Paragyfreithiwr Dan HyfforddiantCyfreithol£20,444 - £23,484 (Gradd E)26/0911/10Gwneud cais am Paragyfreithiwr Dan Hyfforddiant
Glanhawr(aig) - Ysgol BancyfelinGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0905/10Gwneud cais am Glanhawr(aig)  - Ysgol Bancyfelin
Prentis Makerspace Lefel 4 Tîm SystemauPrentisiaeth£16,21926/0909/10Gwneud cais am Prentis Makerspace Lefel 4 Tîm Systemau
Arweinydd MenterDysgu a Datblygu£25,927 - £30,095 (Grade G)26/0909/10Gwneud cais am Arweinydd Menter
Glanhawr(aig) - Y BedolGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0909/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Y Bedol
Swyddog Prosiect Trawsnewid TrefiRheoli/Cydlynu Prosiectau£25,927 - £30,095 (Gradd G)26/0916/10Gwneud cais am Swyddog Prosiect Trawsnewid Trefi
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)26/0916/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Cymorth Hwb TaiTai£25,927 - £30,095 (Gradd G)23/0902/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Hwb Tai
Rheolwr Cynorthwyol y TîmYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£40,578 - £44,624 (Gradd K)23/0909/10Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm
Glanhawr(aig) - Ysgol ModelGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0905/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Model
AriannwrCyllid£19,650 - £20,444 (Gradd D)23/0916/10Gwneud cais am Ariannwr
Gofalwr/wraig - Ysgol Dewi SantGlanhau/Gofalwr £20,436-£21,261 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0902/10Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Dewi Sant
Swyddog Budd i'r GymunedArchwilio a Chaffael£29,174 - £33,486 (Gradd H)23/0909/10Gwneud cais am Swyddog Budd i'r Gymuned
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - PontyberemYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,261 - £24,423 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0903/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu  Lefel 3 - Pontyberem
Gweithiwr CymorthIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,650 - £20,444 (Gradd D)23/0916/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth
Swyddog Cadwyn CyflenwiRheoli/Cydlynu Prosiectau£25,927 - £30,095 (Grade G)23/0909/10Gwneud cais am Swyddog Cadwyn Cyflenwi
Cynorthwyydd Swyddfa DocynnauTheatrau£19,100 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata23/0909/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau
Arweinydd Cyngor ynghylch TaiTai£40,578 - £44,624 (Gradd K)23/0902/10Gwneud cais am Arweinydd Cyngor ynghylch Tai
Gweithiwr ieuenctid cadw mewn cysylltiadGwasanaethau Ieuenctid£19,650 - £20,444 (Grade D)22/0905/10Gwneud cais am Gweithiwr ieuenctid cadw mewn cysylltiad
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden CaerfyrddinChwaraeon a Hamdden£19,650 - £20,444 (Gradd D) Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol Bro BanwGweinyddu/Cymorth busnes£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4%22/0905/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol Bro Banw
Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol LlandeiloGweinyddu/Cymorth busnes£19,257 - £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ysgol Llandeilo
Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun EmlynGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata22/0905/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun Emlyn
Goruchwylydd Brecwast - Uned Arbennig MyrddinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Uned Arbennig Myrddin
Swyddog Cyllid - Ysgol Dyffryn TafCyllid£19,650 - £20,444 (Gradd D) *Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Swyddog Cyllid - Ysgol Dyffryn Taf
Goruchwyliwr Cinio - Ysgol LlanmiloeYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Goruchwyliwr Cinio - Ysgol Llanmiloe
Goruchwyliwr Cinio - Ysgol Y ModelYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Goruchwyliwr Cinio - Ysgol Y Model
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Y DderwenYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,257- £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0906/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Y Dderwen
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Y DderwenYsgolion nad ydynt yn Addysgu£20,436 - £21,461 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0906/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Y Dderwen
Goruchwylydd Brecwast -BrynsaronYsgolion nad ydynt yn Addysgu £19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast -Brynsaron
Glanhawr(aig) - Ysgol y DdwylanGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata22/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol y Ddwylan
Cydgysylltydd y Rhaglen DdigidolDigidol/TG£29,174 - £33,486 (Gradd H)22/0902/10Gwneud cais am Cydgysylltydd y Rhaglen Ddigidol
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol ModelAdran Addysg a Phlant£19,100* - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0909/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Model
Ymgynghorwr Iechyd a Diogelwch StrategolRheolwr£36,371 - £40,578 (Gradd J)21/0912/10Gwneud cais am Ymgynghorwr Iechyd a Diogelwch Strategol
Cynorthwyydd Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£19,100 - £19,650 (Gradd C) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw21/0909/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Cynorthwyydd Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£19,100 - £19,650 (Gradd C) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw21/0909/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Glanhawr(aig) (Dros dro a Chyflenwi)Glanhau/Gofalwr£19,100 (Gradd A) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata21/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) (Dros dro a Chyflenwi)
Prentis: Gweinyddwr Cymorth Busnes (Cymorth Canolog)Gweinyddu/Cymorth busnes£12,827 (MODAPP)21/0912/10Gwneud cais am Prentis: Gweinyddwr Cymorth Busnes  (Cymorth Canolog)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr