Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal DolyfelinIechyd a Gofal Cymdeithasol£23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata29/1103/01Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin
Cynorthwy-ydd CwsmeriaidGwasanaethau Cwsmeriaid£21,575 - £22,369 (Gradd D)29/1114/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata29/1114/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
GofalwrGlanhau/Gofalwr£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata29/1109/12Gwneud cais am Gofalwr
Uwch-athro/Athrawes Nofio (Caerfyrddin)Chwaraeon a Hamdden£22,369 - £25,409 (Gradd E) Pro-rata29/1114/12Gwneud cais am Uwch-athro/Athrawes Nofio (Caerfyrddin)
Cynorthwyydd Bwyd a DiodChwaraeon a Hamdden£22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata29/1114/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Bwyd a Diod
Cogydd a Gofal Symudol - (Ardal Caerfyrddin)Arlwyo£23,263 - £26,425 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata29/1116/12Gwneud cais am Cogydd a Gofal Symudol - (Ardal Caerfyrddin)
Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 - Ysgol Y DdwylanYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,263 - £26,425 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata29/1108/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 - Ysgol Y Ddwylan
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 (Uwchradd)Adran Addysg a Phlant£25,476 - £29,506 (Gradd F) yn cynnwys 4% Pro-rata29/1111/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 (Uwchradd)
Cynorthwyydd Trethiant LleolCyllid£21,575 - £22,369 (Gradd D)29/1115/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Trethiant Lleol
Ymgynghorydd Llesiant DeltaIechyd a Gofal Cymdeithasol£26,456 - £30,641 (Gradd F) yn cynnwys 8%29/1111/12Gwneud cais am Ymgynghorydd Llesiant Delta
Rheolwr GweithrediadauRheolwr£31,099 - £35,411 (Grade H)29/1114/12Gwneud cais am Rheolwr Gweithrediadau
Swyddog Canolfan Gwasanaethau CwsmeriaidGwasanaethau Cwsmeriaid£22,369 - £25,409 (Gradd E)29/1114/12Gwneud cais am Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid
Swyddog CwsmeriaidGwasanaethau Cwsmeriaid£21,575 - £22,369 (Gradd D)29/1114/12Gwneud cais am Swyddog Cwsmeriaid
Swddog Gofal Galluogi TechnolegCymorth Busnes a Thechnegol£26,456 - £30,641 (Gradd F) yn cynnwys 8%28/1109/12Gwneud cais am Swddog Gofal Galluogi Technoleg
Hebryngwr Ysgol - Ysgol Y FelinAdran Addysg a Phlant£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1108/12Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol - Ysgol Y Felin
Athro / Athrawes - Ysgol Y DdwylanAddysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)28/1105/12Gwneud cais am Athro / Athrawes  - Ysgol Y Ddwylan
Swyddog Cynorthwyol – PensiynauCyllid£21,575 - £22,369 (Gradd D)28/1112/12Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol – Pensiynau
Gweinyddwr Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£21,575 - £22,369 (Gradd D)28/1112/12Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Athro/Athrawes - Ysgol Llys HywelAddysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)28/1109/12Gwneud cais am Athro/Athrawes  - Ysgol Llys Hywel
Athro/Athrawes dosbarth - Ysgol Gynradd BetwsAddysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)28/1113/12Gwneud cais am Athro/Athrawes dosbarth - Ysgol Gynradd Betws
Gweithiwr Ymgysylltu a TheuluoeddAdran Addysg a Phlant£23,263 - £26,425 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1113/12Gwneud cais am Gweithiwr Ymgysylltu a Theuluoedd
Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn AmanChwaraeon a Hamdden£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata28/1113/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Uwch-ymgynghorydd Dewisiadau TaiTai£34,723 - £38,296 (Gradd I)28/1113/12Gwneud cais am Uwch-ymgynghorydd Dewisiadau Tai
Derbynnydd YsgolGweinyddu/Cymorth busnes£21,259 - £21,644 (Gradd B) inclusive 4% Pro-rata28/1112/12Gwneud cais am Derbynnydd Ysgol
Cydgysylltydd System TAFIechyd a Gofal Cymdeithasol£31,099 - £35,411(Gradd H)28/1111/12Gwneud cais am Cydgysylltydd System TAF
Hebryngwr YsgolAdran Addysg a Phlant£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata25/1109/12Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Swyddog GweinyddolGweinyddu/Cymorth busnes£25,476 - £29,506 (Gradd F) yn cynnwys 4% Pro-rata25/1118/12Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro BrynachYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 - £21,644 (Gradd B) inclusive 4% Pro-rata25/1105/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Bro Brynach
Swyddog CynhwysiantYsgolion nad ydynt yn Addysgu£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata25/1101/12Gwneud cais am Swyddog Cynhwysiant
Rheolwr/technegydd systemau a data TGCh - St John LloydYsgolion nad ydynt yn Addysgu£27,852 - £32,020 (Gradd G)25/1112/12Gwneud cais am Rheolwr/technegydd systemau a data TGCh - St John Lloyd
Athro/Athrawes Nofio - AchlysurolChwaraeon a Hamdden£21,575 (Gradd D) Pro-rata24/1108/12Gwneud cais am Athro/Athrawes Nofio - Achlysurol
Rheolwr Gweithredol CICES***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£42,503 - £46,549 (Gradd K)24/1109/12Gwneud cais am Rheolwr Gweithredol CICES
Swyddog GweinyddolGweinyddu/Cymorth busnes£20,812 - £21,575 (Gradd C) Pro-rata24/1109/12Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol
Tiroedd Operative (Cyffredinol)***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£21,575 - £22,369 (Gradd D)24/1101/12Gwneud cais am Tiroedd Operative (Cyffredinol)
Rôl Aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu ac ArchwilioRheolwr 24/1121/01Gwneud cais am Rôl  Aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol LlangennechYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/1108/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Llangennech
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y ModelArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/1108/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo  - Ysgol Y Model
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlannonYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/1108/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol TymblAdran Addysg a Phlant£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/1108/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Tymbl
Paragyfreithiwr Dan HyfforddiantCyfreithol£22,369 - £25,409 (Gradd E)24/1107/12Gwneud cais am Paragyfreithiwr Dan Hyfforddiant
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Gradd I) *ynghyd ag atodiad y farchnad24/1108/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Barista AchlysurolArlwyo£20,441 (Gradd B) Pro-rata23/1104/12Gwneud cais am Barista Achlysurol
Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer TymhorolGwasanaethau Cwsmeriaid£22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata23/1105/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer Tymhorol
Cynorthwy-yddChwaraeon a Hamdden£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata23/1108/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd
Hyfforddwr Ymarfer Corff GrŵpChwaraeon a Hamdden£21,575 (Gradd D) Pro-rata23/1104/12Gwneud cais am Hyfforddwr Ymarfer Corff Grŵp
Cynorthwy-ydd Gwersyllfa TymhorolRheoli Cefn Gwlad£22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata23/1107/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwersyllfa Tymhorol
Cynorthwydd Gwasanaeth CwsmeriaidGwasanaethau Cwsmeriaid£22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata23/1104/12Gwneud cais am Cynorthwydd Gwasanaeth Cwsmeriaid
Warden Gwersyllfa CynorthwyolRheoli Cefn Gwlad£23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata23/1107/12Gwneud cais am Warden Gwersyllfa Cynorthwyol
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol ParcyrhunYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 - £21,644 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata23/1102/12Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parcyrhun

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr