Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Technegydd Technoleg /Celf - Ysgol Maes y GwendraethAdran Addysg a Phlant£19,650 - £20,444 (Gradd D)07/0712/07Gwneud cais am Technegydd Technoleg /Celf - Ysgol Maes y Gwendraeth
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1- Ysgol FfairfachAdran Addysg a Phlant£19,257 - £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0712/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1- Ysgol Ffairfach
Swyddog Cymorth ac Ymgysylltu Seilwaith DigidolDigidol/TG£32,798 - £36,371 (Gradd I)07/0717/07Gwneud cais am Swyddog Cymorth ac Ymgysylltu Seilwaith Digidol
Ymgynghorydd Dewisiadau TaiTai£25,927 - £30,095 (Gradd G)07/0715/07Gwneud cais am Ymgynghorydd Dewisiadau Tai
Technegydd GweithdyTrafnidiaeth a Pheirianneg*£22,571 - £26,446 (Gradd F)07/0715/07Gwneud cais am Technegydd Gweithdy
Hebryngwr YsgolAdran Addysg a Phlant£19,100* - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0713/07Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol
Goruchwylydd Brecwast - ModelYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Model
Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - DrefachYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - Drefach
Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - CefneithinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - Cefneithin
Cynorthwy-ydd Brecwast - PenygroesYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Penygroes
Cynorthwy-ydd Brecwast - SaronYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Saron
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol ModelYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Model
Cynorthwy-ydd Arlwyo - PenygroesArlwyo£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Penygroes
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Maes y GwendraethYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,257 - £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0712/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Maes y Gwendraeth
Cynorthwy-ydd Arlwyo - TumbleArlwyo£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Tumble
Cynorthwy-ydd Arlwyo - LlechyfedachArlwyo£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Llechyfedach
Cynorthwy-ydd Arlwyo - MyrddinArlwyo£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0722/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Myrddin
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlannonAdran Addysg a Phlant£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata07/0721/07Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Mynydd y GarregAdran Addysg a Phlant£19,100 - £19257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0710/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Mynydd y Garreg
Swyddog Adsefydlu (Nam ar y Clyw)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£20,444 - £23,484 (Gradd E)07/0707/07Gwneud cais am Swyddog Adsefydlu (Nam ar y Clyw)
Glanhawr(aig)Glanhau/Gofalwr£19,100* (Gradd A) *yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata07/0731/07Gwneud cais am Glanhawr(aig)
Nyrs Iechyd GalwedigaetholAdnoddau Dynol (AD)£32,798 (Gradd I) Pro Rata07/0718/07Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol
Barista AchlysurolArlwyo£19,100 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata07/0720/07Gwneud cais am Barista Achlysurol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Dyffryn TafAdran Addysg a Phlant£23,474 - £27,504 (Gradd F) yn cynnwys 4% Pro-rata07/0712/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Dyffryn Taf
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)07/0717/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwyydd Gwasanaethau Gweithwyr (Absenoldeb)Adnoddau Dynol (AD)£20,444 - £23,484 (Gradd E)07/0724/07Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Gweithwyr (Absenoldeb)
Diogelu Iechyd, Cymorth a Swyddog Cyngor***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£25,927 - £30,095 (Gradd G)06/0710/07Gwneud cais am Diogelu Iechyd, Cymorth  a Swyddog Cyngor
Swyddog Datblygu EconomaiddCyllid£25,927 - £30,095 (Gradd G)06/0711/07Gwneud cais am Swyddog Datblygu Economaidd
Swyddog PrynuTrafnidiaeth a Pheirianneg£25,927 - £30,095 (Gradd G)06/0712/07Gwneud cais am Swyddog Prynu
Swyddog ansawdd, perfformiad a monitroRheoli/Cydlynu Prosiectau£29,174 - £33,486 (Gradd H)06/0711/07Gwneud cais am Swyddog ansawdd, perfformiad a monitro
Swyddog Prosiect Llwybr GyrfaRheoli/Cydlynu Prosiectau£29,174 - £33,486 (Gradd H)06/0711/07Gwneud cais am Swyddog Prosiect Llwybr Gyrfa
Athro CerddAdran Addysg a Phlant£18,487 - £42,333 (UQT - UPS3)06/0710/07Gwneud cais am Athro Cerdd
Swyddog Monitro AnsawddGweinyddu/Cymorth busnes£25,927 - £30,095 (Gradd G)06/0718/07Gwneud cais am Swyddog Monitro Ansawdd
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)06/0726/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)06/0721/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)06/0721/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Gofal (Dydd)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£21,222 - £22,079 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata06/0715/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd)
Gweithiwr Gofal (Dydd)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£21,222 - £22,079 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata06/0715/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd)
Goruchwylydd Amser CinioArlwyo£19,100 -£19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro Rata06/0715/07Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 (AYD) - Bro BanwAdran Addysg a Phlant£20436 - £21261 (Gradd D) yn cynnwys 4%Pro Rata06/0713/07Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 (AYD) - Bro Banw
Athro / Athrawes Dosbarth arbenigol ASDYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21261 - £24423 (Gradd E) yn cynnwys 4%06/0710/07Gwneud cais am Athro / Athrawes Dosbarth arbenigol ASD
Athro/ Athrawes Arweiniol ar gyfer ddarpariaeth awtistiaiddAddysgu£27,491 - £42,333 (M2-UPS3) + Lwfans ADY06/0710/07Gwneud cais am Athro/ Athrawes Arweiniol ar  gyfer ddarpariaeth awtistiaidd
Uwch-syrfëwr MeintiauCynnal a Chadw Eiddo/Adeiladau£36,371 - £40,578 (Gradd J)06/0720/07Gwneud cais am Uwch-syrfëwr Meintiau
Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - Ysgol Mynydd y GarregAdran Addysg a Phlant£19,100* - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata06/0710/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta  - Ysgol Mynydd y Garreg
Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) AchlysurolGwasanaethau Ieuenctid£19,100 (Gradd C) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata06/0710/07Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid (Gwaith Sesiynol) Achlysurol
Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£19,100 (Gradd C) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata06/0719/07Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)
Athro / Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol MeidrimAdran Addysg a Phlant£27,491- £42,333 (M2-UPS3)05/0710/07Gwneud cais am Athro / Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Meidrim
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)05/0726/07Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol ParcyrhunAdran Addysg a Phlant£19,257 - £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0710/07Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parcyrhun
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol ParcyrhunAdran Addysg a Phlant£19,257 - £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0710/07Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parcyrhun

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr