Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Cae’r FelinAdran Addysg a Phlant£19,257 - £19,642 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata12/0826/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Cae’r Felin
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal CaemaenArlwyo£19,800 - £19997 ( Gradd A) yn cynnwys 8% Pro-rata12/0828/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Caemaen
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,650 - £20,444 (Gradd D) Pro-rata12/0823/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Swyddog Cymorth PolisiTai£25,927 - £30,095 (Gradd G)12/0828/08Gwneud cais am Swyddog Cymorth Polisi
Clerc GordaliadauCyllid£19,650 - £20,444 (Gradd D)12/0811/09Gwneud cais am Clerc Gordaliadau
Swyddog Porth Cymorth TaiTai£25,927 - £30,095 (Gradd G)12/0828/08Gwneud cais am  Swyddog Porth Cymorth Tai
Uwch-ymgynghorydd Dewisiadau TaiTai£32,798 - £36,371 (Gradd I)12/0828/08Gwneud cais am Uwch-ymgynghorydd Dewisiadau Tai
Uwch-weithiwr Cymorth Hwb TaiTai£32,798 - £36,371 (Grade I)12/0804/09Gwneud cais am Uwch-weithiwr Cymorth Hwb Tai
Gweithiwr CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol£32,798 - £36,371 (Gradd I)12/0828/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweinyddwr Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£19,650 - £20,444 (Gradd D)12/0801/09Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Glanhawr(aig) - Ysgol y DdwylanGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata12/0828/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol y Ddwylan
Gweithiwr Gofal Preswyl i BlantAdran Addysg a Phlant£20,444 (Gradd E) Pro-rata11/0828/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Glanhawr(aig) - Ysgol Carreg HirfaenGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% *Pro-rata11/0823/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Carreg Hirfaen
Gweithiwr Cymorth y Sector Rhentu PreifatTai£25,927 - £30,095 (Grade G)11/0828/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth y Sector Rhentu Preifat
Cynorthwy-ydd Therapi GalwedigaetholIechyd Galwedigaethol / Lles Gweithwyr£22,571- £26,446 (Grade F)11/0828/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Therapi Galwedigaethol
Hyfforddai Academi GofalIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,100 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw11/0804/09Gwneud cais am Hyfforddai Academi Gofal
Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)Adran Addysg a Phlant£19,100 (Gradd C) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata11/0828/08Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)
Swyddog Cymorth i'r AelodauGwasanaethau Democrataidd£19,650 - £20,444 (Gradd D)11/0828/08Gwneud cais am Swyddog Cymorth i'r Aelodau
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Llys y BrynArlwyo£19,800 - £19997 ( Gradd A) yn cynnwys 8% Pro-rata11/0805/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Llys y Bryn
Athro Cymorthwyol Wcrain***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£39,368- £42,333 (U1-U3)10/0818/08Gwneud cais am Athro Cymorthwyol Wcrain
Cynorthwy-ydd Addysgu Dwyieithog Wcrainaidd ar gyfer y Gwasanaeth Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd EthnigAdran Addysg a Phlant £21,261 - £24,423 ( Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata10/0825/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Dwyieithog Wcrainaidd ar gyfer y Gwasanaeth Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig
Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)Gwasanaethau Cwsmeriaid£19,100 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata10/0821/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)
Gweinyddwr Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£19,650 - £20,444 (Gradd D)10/0801/09Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Gweinyddwr Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£19,650 - £20,444 (Gradd D)10/0801/09Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Peiriannydd Dynlunio CynorthwyolPriffyrdd ac Adeiladu£32,798 - £36,371 (Gradd I)10/0801/09Gwneud cais am Peiriannydd Dynlunio Cynorthwyol
Rheolwr Rhaglen y Bwrdd Rheoli MaetholionAmgylcheddol£40,577 - £44,624 (Grade K)09/0831/08Gwneud cais am Rheolwr Rhaglen y Bwrdd Rheoli Maetholion
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant £32,798 - £36,371 (Gradd I)09/0807/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Arlwyo SymudolArlwyo£23,474 - £27,504 (Gradd F) Pro-rata09/0824/08Gwneud cais am Swyddog Arlwyo Symudol
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn TafGlanhau/Gofalwr£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata09/0821/08Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Taf
Gyrrwr Car Swyddogol Y CyngorGyrrwr£19,650 (Grade D) Pro-rata09/0831/08Gwneud cais am Gyrrwr Car Swyddogol Y Cyngor
Arweinydd Tim Ymateb CymunedolGwasanaethau Cwsmeriaid£28,001 - £32,502 (Gradd G) yn cynnwys 8%09/0822/08Gwneud cais am Arweinydd Tim Ymateb Cymunedol
Swddog Gofal Galluogi TechnolegIechyd a Gofal Cymdeithasol£24,377 - £28,562 (Gradd F) yn cynnwys 8%09/0824/08Gwneud cais am Swddog Gofal Galluogi Technoleg
Gweithiwr Ffordd 1 (Depo Cillefwr)Priffyrdd ac Adeiladu£19,650 - £20,444 (Gradd D)09/0824/08Gwneud cais am Gweithiwr Ffordd 1 (Depo Cillefwr)
Gweithiwr Ffordd 1 (Depo Trostre)Priffyrdd ac Adeiladu£19,650 - £20,444 (Gradd D)09/0824/08Gwneud cais am Gweithiwr Ffordd 1 (Depo Trostre)
Cynorthwyydd Archwilio a ChydymffurfioArchwilio a Chaffael£19,100 - £19,650 (Gradd C)08/0821/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Archwilio a Chydymffurfio
Cyflogres Taliadau Uniongyrchol Arweinydd TîmIechyd a Gofal Cymdeithasol£25,927 - £30,095 (Gradd G)08/0821/08Gwneud cais am Cyflogres Taliadau Uniongyrchol Arweinydd Tîm
Swyddog Comisiynu Contractau o ran Cynnal a Chadw EiddoCynnal a Chadw Eiddo/Adeiladau£29,174 - £33,486 (Gradd H)08/0821/08Gwneud cais am Swyddog Comisiynu Contractau o ran Cynnal a Chadw Eiddo
Cynorthwy-ydd Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£19,100 - £19,650 (Gradd C) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw08/0816/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes
Swyddog Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£20,444 - £23,484 (Gradd E)08/0816/08Gwneud cais am Swyddog Cymorth Busnes
Goruchwylydd Amser Cinio - Llys HywelYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0802/09Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Llys Hywel
CogyddArlwyo£21,222 - £22,079 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata05/0817/08Gwneud cais am Cogydd
Rheolwr Cynorthwyol y Tîm***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£40,578 - £44,624 - (Gradd K)04/0814/08Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol y Tîm
Technegydd GweithdyTrafnidiaeth a Pheirianneg*£22,571 - £26,446 (Gradd F)04/0819/08Gwneud cais am Technegydd Gweithdy
Uwch-syrfëwr MeintiauCynnal a Chadw Eiddo/Adeiladau£36,371 - £40,578 (Gradd J)04/0805/09Gwneud cais am Uwch-syrfëwr Meintiau
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal MaesllewelynIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,650- £20,444 (Gradd D) Pro-rata04/0821/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Maesllewelyn
Gweithiwr Cymorth Arbenigol - ColeshillIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,650 - £20,444 (Gradd D) Pro-rata04/0821/08Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol - Coleshill
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal DolyfelinIechyd a Gofal Cymdeithasol£19,650 - £20,444 (Gradd D) *Pro-rata04/0821/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin
Cynorthwy-ydd Brecwast - PentipYsgolion nad ydynt yn Addysgu£19,100 - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/0821/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Pentip
Cogydd â Gofal - PenrhosArlwyo£21,261 - £24,423 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata04/0821/08Gwneud cais am Cogydd â Gofal - Penrhos
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol ModelAdran Addysg a Phlant£19,100* - £19,257 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/0818/08Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Model

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr