Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwyydd Arlwyo - Maes Y GwendraethArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0905/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Maes Y Gwendraeth
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol NantgaredigArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0920/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Nantgaredig
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Santes Fair CaerfyrddinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0905/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Santes Fair Caerfyrddin
Gweithiwr Cymorth NosIechyd a Gofal Cymdeithasol£23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata21/0909/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Nos
Cynorthwy-ydd Cyfrifon TaladwyCyllid£21,575 - £22,369 (Gradd D)21/0905/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cyfrifon Taladwy
Swyddog TaiTai£27,852 - £32,020 (Gradd G)21/0901/10Gwneud cais am Swyddog Tai
Athro/Athrawes Nofio - CChwaraeon a Hamdden£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata21/0905/10Gwneud cais am Athro/Athrawes Nofio - C
Swyddog TaiTai£27,852 - £32,020 (Gradd G)21/0926/09Gwneud cais am Swyddog Tai
Hyfforddwr - Canolfan Addysg Awyr Agored PentywynAdran Addysg a Phlant£27,852 (Gradd G) Pro-rata21/0905/10Gwneud cais am Hyfforddwr - Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata21/0906/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Cynorthwyydd Data Perfformiad Dechrau'n DegCymorth Busnes a Thechnegol£22,369 - £25,409 (Gradd E)21/0903/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Data Perfformiad Dechrau'n Deg
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol NantgaredigYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0920/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Nantgaredig
Swyddog Cymunedau Cynaliadwy x 2Datblygu Cymunedol£27,852 - £32,020 (Gradd G)21/0905/10Gwneud cais am Swyddog Cymunedau Cynaliadwy x 2
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol BetwsYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0905/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Betws
Swyddog Asesiad AriannolGweinyddu/Cymorth busnes£22,369 - £25,409 (Gradd E)20/0911/10Gwneud cais am Swyddog Asesiad Ariannol
Cynorthwyydd Cymorth Busnes (Cyllid)Gweinyddu/Cymorth busnes£21,029 yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw - £21,575 (Gradd C)20/0904/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes (Cyllid)
Cynorthwyydd Arlwyo - Bro DinefwrArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0929/09Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Bro Dinefwr
Gweithiwr Gofal (Dydd) - CaemaenIechyd a Gofal Cymdeithasol£23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata20/0929/09Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Caemaen
Swyddog Tim Cartrefi Newydd CynorthwyolTai£21,575 - £22,369 (Gradd D)20/0911/10Gwneud cais am Swyddog Tim Cartrefi Newydd Cynorthwyol
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2Ysgolion nad ydynt yn Addysgu£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0929/09Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol LlansteffanYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Llansteffan
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Glan Y MorArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Glan Y Mor
Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol GorslasYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol Gorslas
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol PenygroesYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Penygroes
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlanddarogYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llanddarog
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol CefneithinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Cefneithin
Goruchwylydd Brecwast -BrynsaronYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast -Brynsaron
Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol PenielYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0904/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol Peniel
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol y StradeArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0903/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol y Strade
Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ôl-16Gwasanaethau Ieuenctid£27,852 - £32,020 (Gradd G)20/0928/09Gwneud cais am Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ôl-16
Cynorthwyydd Gweinyddol ac AdnoddauCymorth Busnes a Thechnegol£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata19/0925/09Gwneud cais am Cynorthwyydd Gweinyddol ac Adnoddau
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y ModelArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata19/0901/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo  - Ysgol Y Model
Gweinyddwr Grantiau AddysgAdran Addysg a Phlant£27,852 - £32,020 (Gradd G)19/0903/10Gwneud cais am Gweinyddwr Grantiau Addysg
Cydgysylltydd Dynodedig Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Awdurdod LleolAdran Addysg a Phlant£31,099 - £35,411 (Gradd H)19/0908/10Gwneud cais am Cydgysylltydd Dynodedig Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Awdurdod Lleol
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn AmanGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata19/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Aman
Gweithiwr Gofal Preswyl i BlantAdran Addysg a Phlant£24,158 - £27,442 (Gradd E) Inclusive of 8% Pro-rata19/0903/10Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol BryngwynArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata19/0903/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Bryngwyn
Swyddog Prosiect Llety â ChymorthGwasanaethau Ieuenctid£24,496 - £ 28,371 (Gradd F)19/0903/10Gwneud cais am Swyddog Prosiect Llety â Chymorth
Cydgysylltydd Cymorth Busnes - (Panel a Recriwtio Gofalwyr Maeth)Gweinyddu/Cymorth busnes£24,496 - £ 28,371 (Gradd F)19/0903/10Gwneud cais am Cydgysylltydd Cymorth Busnes - (Panel a Recriwtio Gofalwyr Maeth)
Cydgysylltydd CyflogaethDatblygu Cymunedol£24,496 - £28,371 (Gradd F)18/0928/09Gwneud cais am Cydgysylltydd Cyflogaeth
Glanhawr(aig) - Ysgol LlandeiloGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Llandeilo
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn TafGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Taf
Glanhawr(aig) - Ysgol QE HighGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol QE High
Glanhawr(aig) - Bro DinefwrGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Bro Dinefwr
Glanhawr(aig) - Ysgol PenielGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Peniel
Glanhawr(aig) - Ysgol Rhys PrichardGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0902/10Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Rhys Prichard
Goruchwylydd Brecwast -GorslasYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0929/09Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast -Gorslas
Swyddog Iechyd AnifeiliaidLles Anifeiliaid£27,852 - £32,020 (Gradd G)18/0901/10Gwneud cais am Swyddog Iechyd Anifeiliaid
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol LlangainYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata18/0929/09Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Llangain
Gweithiwr Cymorth Hwb TaiTai£27,852 - £32,020 (Gradd G)18/0928/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Hwb Tai

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr