Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Gradd I) ynghyd ag atodiad y farchnad24/0324/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol PontyberemYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0314/04Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Pontyberem
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymunedol TrimsaranYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 - £21,644 (Gradd B) inclusive 4% Pro-rata24/0318/04Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymunedol Trimsaran
Athro/Athrawes - GwenllianAddysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)24/0324/04Gwneud cais am Athro/Athrawes  - Gwenllian
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Gradd I) ynghyd ag atodiad y farchnad24/0302/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant – NosAdran Addysg a Phlant£24,158 - £27,442 (Grade E) yn cynnwys 8% pro rata24/0306/04Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant – Nos
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Gradd I) ynghyd ag atodiad y farchnad24/0309/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwyydd BrecwastYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0306/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Brecwast
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol CefneithinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0314/04Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Cefneithin
Athro/AthrawesAddysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)23/0321/04Gwneud cais am Athro/Athrawes
Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid Llesiant DeltaGwasanaethau Cwsmeriaid£23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata23/0306/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cwsmeriaid Llesiant Delta
Goruchwylydd Brecwast - Uned MyrddinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata23/0306/04Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Uned Myrddin
Glanhawr(aig) - Ysgol BlaenauGlanhau/Gofalwr£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0311/04Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Blaenau
Swyddog Amserlennu (Gwaith Ymatebol - Tai)Tai£21,575 - £22,369 (Gradd D)22/0305/04Gwneud cais am Swyddog Amserlennu (Gwaith  Ymatebol - Tai)
Athro/Athrawes - Hafodwenog (Blynyddoedd 3 - 6)Addysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)22/0324/04Gwneud cais am Athro/Athrawes - Hafodwenog (Blynyddoedd 3 - 6)
Uwch Swyddog Cofrestru / Chwiliadau***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£27,852 - £32,020 (Gradd G)22/0302/04Gwneud cais am Uwch Swyddog Cofrestru / Chwiliadau
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymraeg FfwrnesYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 - £21,644 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0317/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gymraeg Ffwrnes
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol SaronArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata22/0306/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Saron
Rheolwr Tim CynorthwyolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£42,503 - £46,549 (Gradd K)21/0302/04Gwneud cais am Rheolwr Tim Cynorthwyol
Technegydd Dylunio a Thechnoleg a GwyddoniaethYsgolion nad ydynt yn Addysgu£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0314/04Gwneud cais am Technegydd Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth
Gwarchodwr Gwersi - Ysgol Bro MyrddinAddysgu£25,476 - £29,506 (Gradd F) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0314/04Gwneud cais am Gwarchodwr Gwersi - Ysgol Bro Myrddin
Athro/Athrawes - Teilo SantAddysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)21/0321/04Gwneud cais am Athro/Athrawes - Teilo Sant
Tiwtor Dysgu CymraegAdran Addysg a Phlant£24,496 (Gradd F) * Pro-rata21/03Gwneud cais am Tiwtor Dysgu Cymraeg
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gynradd Dyffryn y SwisdirYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0314/04Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gynradd Dyffryn y Swisdir
Cydgysylltydd Cwynion a Gwella GwasanaethauGwasanaethau Cwsmeriaid£24,496 - £28,371 (Grade F) Pro-rata21/0304/04Gwneud cais am Cydgysylltydd Cwynion a Gwella Gwasanaethau
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlangennechYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0331/03Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llangennech
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol NantgaredigYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0331/03Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Nantgaredig
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn TafArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata21/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Dyffryn Taf
Uwch-Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Cynllunio, Sicrhau Ansawdd a LlywodraethuUwch-reoli£55,462 - £63,697 (Gradd N)21/0324/04Gwneud cais am Uwch-Rheolwr Gwasanaeth  ar gyfer Cynllunio, Sicrhau Ansawdd a  Llywodraethu
Porthor NosChwaraeon a Hamdden£22,076 - £22,447 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata20/0303/04Gwneud cais am Porthor Nos
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y ModelArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0303/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo  - Ysgol Y Model
Swyddog Cymorth Cyllidebu Personol x 3Gwasanaethau Cwsmeriaid£24,496 - £28,371 (Grade F)20/0330/03Gwneud cais am Swyddog Cymorth Cyllidebu Personol x 3
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata20/0303/04Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
CogyddArlwyo£24,158 - £27,442 (Gradd E) yn cynnwys 8%20/0303/04Gwneud cais am Cogydd
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol LlangainArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Llangain
Cynorthwyydd CeginArlwyo£20,441 - £20,812 (Grade B) Pro-rata20/0330/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Cegin
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol BrynArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Bryn
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol ByneaArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Bynea
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Porth TywynArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Porth Tywyn
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol FfwrnesArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Ffwrnes
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y FelinArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y Felin
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol BryngwynArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Bryngwyn
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol ByneaYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata20/0331/03Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast  - Ysgol Bynea
Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Cynwyl ElfedYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 - £21,644 (Grade B) yn cynnwys 4% pro rata17/0330/03Gwneud cais am Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Cynwyl Elfed
Cymhorthydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol GorslasYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,263 - £26,425 (Grade E) yn cynnwys 4% Pro-rata17/0302/04Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Gorslas
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol LlanllwniYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata17/0302/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Llanllwni
Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - Teilo SantArlwyo£21,068 - £21,259 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata17/0302/04Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta - Teilo Sant
Contractau Tai a Chynorthwyydd ComisiynuTai£31,099 - £35,411 (Gradd H)17/0303/04Gwneud cais am Contractau Tai a Chynorthwyydd Comisiynu
Cynorthwyydd Arlwyo - BlaenauArlwyo£21,068 - £21,259 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata17/0302/04Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Blaenau
Arweinydd Contractau a Chomisiynu Eiddo TaiTai£46,549 - £50,554 (Grade L)17/0303/04Gwneud cais am Arweinydd Contractau a Chomisiynu Eiddo Tai

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr