Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Y DderwenArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata27/0112/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Y Dderwen
Cynorthwyydd Bwyd a DiodArlwyo£22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata27/0112/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Bwyd a Diod
Cogydd - Cegin Canolwg RhydamanArlwyo£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata27/0112/02Gwneud cais am Cogydd - Cegin Canolwg Rhydaman
Swyddog Cynorthwyol – PensiynauCyllid£21,575 - £22,369 (Gradd D)27/0112/02Gwneud cais am Swyddog Cynorthwyol – Pensiynau
Cynorthwyydd CaffiTheatrau£22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata27/0112/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Caffi
Gweithiwr Gofal (Dydd)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£21,575*- £22,369* (Gradd D) *Pro-rata27/0119/02Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd)
CogyddArlwyo£24,158 - £27,442 (Gradd E) yn cynnwys 8%27/0105/02Gwneud cais am Cogydd
Goruchwylwyr Arholiadau - Ysgol Maes y GwendraethAdran Addysg a Phlant£20,258 (Gradd A) Pro-rata27/0115/02Gwneud cais am Goruchwylwyr Arholiadau - Ysgol Maes y Gwendraeth
Gweithiwr Cymdeithasol dan HyfforddiantIechyd a Gofal Cymdeithasol£24,496 - £28,371 (Gradd F)27/0119/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlanllwniYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata27/0112/02Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llanllwni
Aseswr Budd-daliadauCyllid£22,369 - £25,409 (Gradd E)26/0116/02Gwneud cais am Aseswr Budd-daliadau
Glanhawr(aig) - Ysgol Bro BanwGlanhau/Gofalwr£21,068 - £21,259 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0106/02Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Bro Banw
Gweithiwr Cymdeithasol x 2Ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Grade I) *Tâl Marchnad Atodol26/0109/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 2
AriannwrCyllid£21,575 - £22,369 (Gradd D)26/0109/02Gwneud cais am Ariannwr
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Gradd I) *Tâl Marchnad Atodol26/0109/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol PenygroesArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0105/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Penygroes
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol FfwrnesYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata26/0105/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Ffwrnes
Ymarferydd Iechyd Meddwl FforensigIechyd a Gofal Cymdeithasol£38,296- £42,503 (Grade J) *Tâl Marchnad Atodol25/0122/02Gwneud cais am Ymarferydd Iechyd Meddwl Fforensig
Rheolwr Tim Gwaith Cymdeithasol***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£46,549 - £50,554 (Grade L)25/0105/02Gwneud cais am Rheolwr Tim Gwaith Cymdeithasol
Tiwtor Cartref CyflenwiAddysgu£28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)25/0113/02Gwneud cais am Tiwtor Cartref Cyflenwi
Glanhawr(aig) - Bro DinefwrGlanhau/Gofalwr£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata25/0106/02Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Bro Dinefwr
Rheolwr Tim Cynorthwyol***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£42,503 - £46,549 (Gradd K)25/0105/02Gwneud cais am Rheolwr Tim Cynorthwyol
Swyddog Gofal Plant PreswylAdran Addysg a Phlant£24,158 - £27,442 (Gradd E) inclusive of 8% pro rata25/0108/02Gwneud cais am Swyddog Gofal Plant Preswyl
Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP) - Y Tu Allan i'r Oriau Arferol x 2Iechyd a Gofal Cymdeithasol£45,903 - £50,273 (Gradd K) yn cynnwys 8%25/0122/02Gwneud cais am Gweithiwr Proffesiynol Iechyd  Meddwl Cymeradwy (AMHP) - Y Tu Allan i'r  Oriau Arferol x 2
Glanhawr(aig) - Bro BrynachGlanhau/Gofalwr£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata25/0106/02Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Bro Brynach
Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd BancyfelinGlanhau/Gofalwr£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% pro rata25/0107/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Bancyfelin
Pennaeth - Ysgol Bro DinefwrAddysgu£98,958 - £113,437 (L33 - L39*)25/0108/02Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Bro Dinefwr
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Cae'r FelinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata25/0108/02Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast  - Ysgol Cae'r Felin
Goruchwylydd Amser Cinio - HafodwenogYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0130/01Gwneud cais am Goruchwylydd Amser Cinio - Hafodwenog
Gweinyddwr Cymorth BusnesGweinyddu/Cymorth busnes£21,575 - £22,369 (Gradd D)24/0107/02Gwneud cais am Gweinyddwr Cymorth Busnes
Rheolwr Prosiect y Gronfa Gofal Integredig x 2Rheoli/Cydlynu Prosiectau£38,296 - £42,503 (Gradd J)24/0114/02Gwneud cais am Rheolwr Prosiect y Gronfa Gofal Integredig x 2
Swyddog TaiTai£27,852 - £32,020 (Gradd G)24/0106/02Gwneud cais am Swyddog Tai
Cynorthwyydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau : MakerspaceLlyfrgelloedd ac Amgueddfeydd£22,477 - £23,301 (Gradd C ) yn cynnwys 8% pro rata24/0112/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Cwsmeriaid a Gweithrediadau : Makerspace
Gweithiwr CymdeithasolAdran Addysg a Phlant£34,723 - £38,296 (Gradd I) ac Atodiad Marchnad24/0113/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Glanhawr(aig) - LlangennechGlanhau/Gofalwr£21,068 - £21,259 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0107/02Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Llangennech
Clerc CyllidCyllid£21,575 - £22,369 (Gradd D)24/0106/02Gwneud cais am Clerc Cyllid
Cynorthwyydd Arlwyo Symudol - Ardal Cross HandsArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0106/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Symudol - Ardal Cross Hands
Hyfforddai Graddedig Perfformiad a BusnesCynllun Graddedigion£21,968 (Graddedig)24/0114/02Gwneud cais am Hyfforddai Graddedig Perfformiad a Busnes
Cynorthwyydd Arlwyo Symudol - Ardal LlandeiloArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0106/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Symudol - Ardal Llandeilo
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol LlanllwniYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0106/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Llanllwni
Seicolegydd Addysg a PhlantAdran Addysg a Phlant£38,865 - £48,727 (Pwntiau 1-6) - Dyfarniad Cyflog yn y Arfaeth24/0106/02Gwneud cais am  Seicolegydd Addysg a Phlant
Gweithiwr Cyswllt dan OruchwyliaethAdran Addysg a Phlant£22,369 - £25,409 (Gradd E) *pro rata24/0107/02Gwneud cais am Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Gradd I) ynghyd ag atodiad y farchnad24/0114/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwylydd Brecwast - Tre IoanYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0103/02Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Tre Ioan
Goruchwylydd Brecwast - SaronYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,068 - £21,259 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata24/0107/02Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Saron
Ymarferydd Plant a TheuluoeddAdran Addysg a Phlant£22,369 - £25,409 (Gradd E)24/0107/02Gwneud cais am Ymarferydd Plant a Theuluoedd
Glanhawr(aig) - Ysgol GorslasGlanhau/Gofalwr£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% pro rata24/0106/02Gwneud cais am Glanhawr(aig)  - Ysgol Gorslas
Nyrs Iechyd GalwedigaetholIechyd Galwedigaethol / Lles Gweithwyr£34,723 (Gradd I) Pro Rata24/0107/02Gwneud cais am Nyrs Iechyd Galwedigaethol
Datblygwr Meddalwedd GraddedigCynllun Graddedigion£21,968 (Graddedig)24/0112/03Gwneud cais am Datblygwr Meddalwedd Graddedig
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol LlangennechArlwyo£21,068 - £21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata19/0110/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Llangennech

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr