Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Peiriannydd Sifil Cynlluniwr Trafnidiaeth dan HyfforddiantCynllun Graddedigion£21,968 (Graddedig)09/0616/07Gwneud cais am Peiriannydd Sifil Cynlluniwr  Trafnidiaeth dan Hyfforddiant
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Y ModelArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata09/0625/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo  - Ysgol Y Model
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol ModelYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata09/0625/06Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Model
Syrfewr Adeiladu GraddedigCynllun Graddedigion£21,968 (Graddedig)09/0616/07Gwneud cais am Syrfewr Adeiladu Graddedig
Swyddog Graddedig Perfformiad a GwybodaethCynllun Graddedigion£21,968 (Graddedig)09/0616/07Gwneud cais am Swyddog Graddedig Perfformiad a Gwybodaeth
Gweithiwr Symudol Gofal Plant Decharu’n DegAdran Addysg a Phlant£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata09/0625/06Gwneud cais am Gweithiwr Symudol Gofal Plant Decharu’n Deg
Swyddog Blaen-Gynllunio dan HyfforddiantCynllun Graddedigion£21,968 (Graddedig)09/0616/07Gwneud cais am Swyddog Blaen-Gynllunio dan Hyfforddiant
Ymgynghorydd Ailgylchu CymunedolAmgylcheddol, Gwastraff ac Ailgylchu£21,575 - £22,369 (Gradd D)08/0627/06Gwneud cais am Ymgynghorydd Ailgylchu Cymunedol
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Cae’r FelinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 - £21,644 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata08/0622/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Cae’r Felin
Technegydd Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth - Ysgol Bro MyrddinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata08/0628/06Gwneud cais am Technegydd Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth - Ysgol Bro Myrddin
Hyfforddwr Fitrwydd - Canolfan Hamdden CaerfyrddinChwaraeon a Hamdden£21,575 (Gradd D) Pro-rata08/0613/06Gwneud cais am Hyfforddwr Fitrwydd  - Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Bro MyrddinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata08/0628/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2  - Ysgol Bro Myrddin
Gweithwyr Gofal Plant Preswyl - GarreglwydDysgu a Datblygu£22,369 (Gradd E) Pro-rata06/0621/06Gwneud cais am Gweithwyr Gofal Plant Preswyl - Garreglwyd
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata06/0622/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Gweithiwr CymdeithasolYmarferwyr Gwaith Cymdeithasol£34,723 - £38,296 (Gradd I)06/0620/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol PenboyrArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata06/0620/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Penboyr
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Cynwyl ElfedArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata06/0620/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Cynwyl Elfed
Cynorthwyydd Gweinyddol - Ysgol HendyYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 - £21,644 (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata06/0628/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Gweinyddol - Ysgol Hendy
Athro/Athrawes - Ysgol Llys HywelAddysgu£29,278 - £45,085 (MPS2 - UPS3)06/0619/06Gwneud cais am Athro/Athrawes  - Ysgol Llys Hywel
Athro/Athrawes - PenygroesAddysgu£29,278 - £45,085 (MPS2 - UPS3)06/0621/06Gwneud cais am Athro/Athrawes  - Penygroes
Swyddog Gofal Preswyl i Blant - GarreglwydAdran Addysg a Phlant£26,456 - £30,641 (Gradd F) yn cynnwys 8% Pro-rata06/0621/06Gwneud cais am Swyddog Gofal Preswyl i Blant - Garreglwyd
Gweithiwr Gofal Preswyl i BlantAdran Addysg a Phlant£24,158 - £27,442 (Gradd E) yn cynnwys 8% Pro-rata06/0621/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Tre IoanYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata06/0615/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Tre Ioan
Swyddog TrwyddeduCyfreithol£27,852 - £32,020 (Gradd G)06/0620/06Gwneud cais am Swyddog Trwyddedu
Glanhawr(aig) - Ysgol Maes y GwendraethGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0612/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Maes y Gwendraeth
Goruchwylydd GlanhauGlanhau/Gofalwr£21,644 - £22,438 (Gradd C) cynnwys 4% Pro-rata05/0612/06Gwneud cais am Goruchwylydd Glanhau
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn TafGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0612/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Taf
Glanhawr(aig) - Ysgol LlandeiloGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0612/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Llandeilo
Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun EmlynGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0612/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Gyfun Emlyn
Glanhawr(aig) - Ysgol FfairfachGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0612/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Ffairfach
Cydgysylltydd yr UnedCymorth Busnes a Thechnegol£21,575 - £22,369 (Gradd D) Pro-rata05/0619/06Gwneud cais am Cydgysylltydd yr Uned
Ymgynghorydd HWBGwasanaethau Cwsmeriaid£24,496 - £ 28,371 (Gradd F)05/0619/06Gwneud cais am Ymgynghorydd HWB
Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol NantgaredigArlwyo£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0623/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Nantgaredig
Glanhawr(aig) - Ysgol y DdwylanGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0612/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol y Ddwylan
Pennaeth: Ysgol Pum HeolAddysgu£57,133 - £66,283 (L10 - L16)05/0622/06Gwneud cais am Pennaeth: Ysgol Pum Heol
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlannonYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0623/06Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon
Goruchwyliwr HWBGwasanaethau Cwsmeriaid£34,723 - £38,296 (Gradd I)05/0619/06Gwneud cais am Goruchwyliwr HWB
Cynorthwyydd BrecwastYsgolion nad ydynt yn Addysgu£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata05/0619/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Brecwast
Cynorthwyydd Cymorth BusnesLlyfrgelloedd ac Amgueddfeydd£21,029 yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw - £21,575 (Gradd C)05/0619/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolIechyd a Gofal Cymdeithasol£21,029 (Gradd A) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw pro rata02/0603/07Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal DolyfelinIechyd a Gofal Cymdeithasol£23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata02/0601/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/ Nos)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£21,575 (Gradd D) Pro-rata02/0603/07Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/ Nos)
Glanhawr(aig) - Ysgol Bro MyrddinGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata02/0622/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Bro Myrddin
Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn AmanGlanhau/Gofalwr£21,259 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata02/0622/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Aman
Swyddog Cofrestru / Chwiliadau***YMGEISWYR MEWNOL YN YNIG***£22,369 - £25,409 (Gradd E)02/0612/06Gwneud cais am Swyddog Cofrestru / Chwiliadau
Gweithiwr Cymorth ArbenigolIechyd a Gofal Cymdeithasol£21,575 - £22,369 (Gradd D)02/0623/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Arbenigol
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolIechyd a Gofal Cymdeithasol£21,029 yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw (Gradd A) Pro-rata02/0603/07Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)Arlwyo£21,029 yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw - £21259 yn cynnwys 4% (Gradd A) *pro rata02/0603/07Gwneud cais am Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)
Glanhawr(aig) - Ysgol QE HighGlanhau/Gofalwr£21,259 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata01/0622/06Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol QE High
Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Plant)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£34,723 (Gradd I) Pro Rata01/0629/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Plant)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr