Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Chwilio am Swyddi Gwag

Diolch ichi am fynegi diddordeb mewn ymuno â ni.

Mae angen i chi gofrestru cyfrif cyn creu eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi chi i storio eich manylion, cadw, adalw a pharhau â’ch cais/ceisiadau a monitro statws unrhyw gais rydych wedi’i gyflwyno.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch 
Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein.


Rydym yn derbyn ceisiadau ar-lein yn unig, ond dylech gadarnhau’r dull a ddefnyddir ar gyfer ymgeisio am swyddi mewn ysgolion. Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru cyfrif neu wrth gyflwyno ffurflen gais, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: swyddi@sirgar.gov.uk.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru’n gyson felly edrychwch ar y wefan eto i weld beth sy’n newydd. Ar ôl ichi gofrestru, gallwch hefyd ddewis derbyn negeseuon e-bost yn rhoi gwybod am swyddi gwag.

PWYSIG:
Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Am fanylion ynglŷn â Swyddi Gwag Ail-leoli, cliciwch y ddolen hon:  Cyfleoedd adleoli

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwyydd Arlwyo - Maes Y GwendraethArlwyo£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1217/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Maes Y Gwendraeth
Goruchwylydd Brecwast - Dros Dro / AchlysurolAdran Addysg a Phlant£22,366 - £23,261 yn cynnwys 4% (Gradd A) *Pro rata04/1204/01Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Dros Dro / Achlysurol
Cynorthwy-ydd Brecwast - Dros Dro/ AchlysurolAdran Addysg a Phlant£22,366 - £23,261 yn cynnwys 4% (Gradd A) Pro-rata04/1204/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Dros Dro/ Achlysurol
Glanhawr(aig) - Rhodfa Dewi SantGlanhau/Gofalwr£22,366 (Gradd A) Pro-rata04/1217/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Rhodfa Dewi Sant
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol GwenllianYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1212/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Gwenllian
Cogydd â Gofal - Yr Hen GeginArlwyo£25,265 - £28,427 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1217/12Gwneud cais am Cogydd â Gofal - Yr Hen Gegin
Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol GorslasYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1217/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Brecwast - Ysgol Gorslas
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol PenygroesYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1217/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Penygroes
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol LlanddarogYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1217/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llanddarog
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol CefneithinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1217/12Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Cefneithin
Cynorthwy-ydd Brecwast - Cwrt HenriYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1216/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Cwrt Henri
Hyfforddwr KerbcraftAddysgu£22,737 (Gradd C) Pro-rata04/1214/12Gwneud cais am Hyfforddwr Kerbcraft
Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol C. C Burry PortYsgolion nad ydynt yn Addysgu£27,478 - £31,508 (Gradd F) yn cynnwys 4% Pro-rata04/1211/12Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol - Ysgol C. C Burry Port
Cynorthwywyr Arlwyo AchlysurolIechyd a Gofal Cymdeithasol£22,366 (Gradd A) Pro-rata01/1204/01Gwneud cais am Cynorthwywyr Arlwyo Achlysurol
Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/ Nos)Iechyd a Gofal Cymdeithasol£23,500 (Gradd D) Pro-rata01/1204/01Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/ Nos)
Gweithiwr Cymdeithasol (Gwasanaethau Plant)Ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol£36,648 hyd at £44,428 (Gradd I / J)01/1204/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol  (Gwasanaethau Plant)
Gofalwr CartrefIechyd a Gofal Cymdeithasol£26,237 - £29,521 (Gradd E) yn cynnwys 8% Pro-rata01/1204/01Gwneud cais am Gofalwr Cartref
Glanhawr(aig) - Ysgol GorslasGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata01/1217/12Gwneud cais am Glanhawr(aig)  - Ysgol Gorslas
Glanhawr(aig) - Ysgol Sant Ioan LlwydGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata01/1208/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Sant Ioan Llwyd
Cynorthwywyr Domestig AchlysurolIechyd a Gofal Cymdeithasol£22,366 (Gradd A) Pro-rata01/1204/01Gwneud cais am Cynorthwywyr Domestig Achlysurol
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol ParcyrhunYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata30/1114/12Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast  - Ysgol Parcyrhun
Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Sant Ioan LlwydYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata30/1114/12Gwneud cais am Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Sant Ioan Llwyd
Cynorthwy-ydd Arlwyo - MyrddinArlwyo£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata30/1114/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Arlwyo - Myrddin
Athro/Athrawes Ymgynghorol - Anghenion Dysgu YchwanegolAdran Addysg a Phlant£46,035 - £48,849 SOUL 8-10 (hyd at 3 SPA's)30/1121/12Gwneud cais am Athro/Athrawes Ymgynghorol - Anghenion Dysgu Ychwanegol
Cynghorydd Llesiant DeltaIechyd a Gofal Cymdeithasol£26,237 - £29,521 (Gradd E) yn cynnwys 8% Pro-rata29/1113/12Gwneud cais am Cynghorydd Llesiant Delta
Hebryngwr Ysgol - Ysgol HendyAdran Addysg a Phlant£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata29/1111/12Gwneud cais am Hebryngwr Ysgol - Ysgol Hendy
Glanhawr(aig) - Canolfan Dydd CwmammanGlanhau/Gofalwr£22,366 (Gradd A) Pro-rata29/1117/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Canolfan Dydd Cwmamman
Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol BryngwynArlwyo£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata29/1113/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Ysgol Bryngwyn
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Griffith JonesYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata29/1113/12Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Griffith Jones
Cynorthwyydd Cwsmer Llesiant DeltaGwasanaethau Cwsmeriaid£23,500 - £24,294 (Gradd D) Pro-rata29/1113/12Gwneud cais am Cynorthwyydd  Cwsmer Llesiant Delta
Cynothwyyd Adennill DyledionCyllid£22,737 - £23,500 (Gradd C)29/1113/12Gwneud cais am Cynothwyyd Adennill Dyledion
Swyddog Cymorth Gweithiwr IeuenctidGwasanaethau Ieuenctid£26,421 - £ 30,296 (Gradd F)29/1113/12Gwneud cais am Swyddog Cymorth Gweithiwr Ieuenctid
Glanhawr(aig) - Ysgol CoedcaeGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1107/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Coedcae
Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol ModelYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1106/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Model
Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal DolyfelinIechyd a Gofal Cymdeithasol£25,380 - £26,237 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata28/1111/12Gwneud cais am Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin
Ymgynghorwr Iechyd a Diogelwch StrategolRheolwr£40,221 - £44,428 (Gradd J)28/1117/12Gwneud cais am Ymgynghorwr Iechyd a Diogelwch Strategol
Glanhawr(aig) - Ysgol Pum HeolGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1107/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Pum Heol
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol ModelYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Grade A) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1106/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Model
Glanhawr(aig) - Ysgol Maes y GwendraethGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1117/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Maes y Gwendraeth
Glanhawr(aig) - Ysgol LlangennechGlanhau/Gofalwr£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata28/1107/12Gwneud cais am Glanhawr(aig) - Ysgol Llangennech
Arweinydd Gweithredu Cenedlaethol ADYRheoli/Cydlynu Prosiectau£75,611 - £78,056 (Soul 32-34) a hyd at 3 SPA24/1117/12Gwneud cais am Arweinydd Gweithredu Cenedlaethol ADY
Arweinydd Gweithredu Cenedlaethol ADY (Iaith Gymraeg)Rheoli/Cydlynu Prosiectau£72,016 - £74,404 (Soul 29-31) yn hyd at 3 SPA24/1117/12Gwneud cais am Arweinydd Gweithredu Cenedlaethol ADY (Iaith Gymraeg)
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol BrynYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata23/1106/12Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Bryn
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1Ysgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 - £23,646 - (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata23/1107/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol St. Ioan LloydYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 - £23,646 - (Gradd B) yn cynnwys 4% Pro-rata23/1111/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol St. Ioan Lloyd
Gorchwylydd Brecwast - Ysgol BancyfelinYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata23/1106/12Gwneud cais am Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Bancyfelin
Cogydd â Gofal - Cwrt HenriArlwyo£25,265 - £28,427 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata22/1106/12Gwneud cais am Cogydd â Gofal - Cwrt Henri
Goruchwylydd Brecwast - Ysgol CrosshandsYsgolion nad ydynt yn Addysgu£23,261 (Gradd A) yn cynnwys 4% Pro-rata22/1106/12Gwneud cais am Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Crosshands
Cogydd â Gofal - Ysgol PenygroesArlwyo£25,265 - £28,427 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata22/1106/12Gwneud cais am Cogydd â Gofal - Ysgol Penygroes
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Uwchradd y Frenhines ElisabethYsgolion nad ydynt yn Addysgu£24,440 - £25,265 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata22/1104/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr