Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

School Crossing Patrol

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,100* - £19,257 (Grade A) inclusive
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Environment
Category: Education & Children
Closing Date: 07/13/2022
Date Posted: 07/07/2022
Reference: 1/026440

Description

*yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw

Ydych chi â diddordeb mewn gweithio fel Hebryngwr.

Mae llefydd gwag ar hyn o bryd yn :
   
Dyffryn Aman, Rhydaman - 7 awr 30 munud yr wythnos

Ysgol Old Road, Llanelli - 7 awr 30 munud yr wythnos

Ysgol Stebonheath - 7 awr 55 munud yr wythnos

Byddwch yn aelod o dîm ymroddedig sy’n gyfrifol am ddiogelwch pobl ifanc sy’n teithio i’r ysgol ac oddi yno. Byddwch yn gweithio ar ddechrau ac ar diwedd y diwrnod ysgol, ac efallai yn ystod yr egwyl ginio.

Byddwch yn derbyn gwisg ac offer diogelwch arbennig a hyfforddiant.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am wybodaeth bellach neu sgwrs ynglŷn ar swyddi uchod cysylltwch ar Uned Diogelwch Ffyrdd ar 01267 228285. 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Diogelwch Ffyrdd/Road Safety
Telephone: 01267 228285
Email Address: schoolcrossingpatrol@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now