Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Social Worker

Vacancy Details


Summary
Salary: £32,798 - £36,371 (Grade I)
Location: St. David's Park
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Health & Social Care
Closing Date: 08/29/2022
Date Posted: 08/04/2022
Reference: 1/018371

Description

2 swydd ar gael.

Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol cofrestredig sydd â chymwysterau addas (gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, Dip Sw, CQSW) sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd heriol meysydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yn wybodus am waith cymuned ac ysbyty.

Dylai ymgeiswyr fod yn unigolion brwdfrydig a phrofiadol sydd a’r gallu i weithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau, gwasanaethau a gweithwyr iechyd proffesiynol i gynhyrchu asesiadau, datblygu cynlluniau gofal a chymorth, adolygiadau a gwaith uniongyrchol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Dylai ymgeiswyr fod yn gyfarwydd ar afael gadarn o’r ddeddfwriaeth berthnasol o oblygiadau statudol y swydd gan arddangos gwir ymrwymiad at egwyddorion hyrwyddo annibyniaeth ar gyfer pobl anabl.

Lleolir y swydd yn nhîm Adnoddau Cymunedol Caerfyrddin, i weithio gydag oedolion ag anableddau corfforol ac oedolion gydag anawsterau cof a meddwl.  

Mae'n hanfodol eich bod yn gallu teithio ledled y Sir.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Janet Scarrott 01267 246939 JScarrott@sirgar.gov.uk.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Janet Sarrott
Telephone: 01267 246939
Email Address: JScarrott@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now