Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply

Customer Service Officer

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,650 - £20,444 (Grade D)
Location: Carmarthen Leisure Centre
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Administration/Business Support
Closing Date: 06/06/2022
Date Posted: 05/12/2022
Reference: 3/030668

Description

Mae gan Actif - Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin - bortffolio eang o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol sy'n denu dros filiwn o ymweliadau y flwyddyn; mae ganddi filoedd o aelodau canolfannau hamdden, ac mae’n casglu incwm gwerth miliynau o bunnoedd. Mae Tîm Cymorth Busnes ac Aelodaeth Actif yn darparu'r cymorth gweinyddol, ariannol, aelodaeth a rheoli system i alluogi gwasanaethau effeithlon ac effeithiol i'r staff a'r cyhoedd. 

Rydym yn chwilio am 2 Swyddogion Gwasanaethau Cwsmeriaid ychwanegol i ymuno â'r tîm, sydd â phrofiad ac arbenigedd o ran delio â chwsmeriaid, i helpu i sicrhau bod ein systemau a'n gwasanaeth yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid yn awr ac yn y dyfodol. Yn ogystal, bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â thasgau cyffredinol o fewn y tîm sy'n cynnwys rheoli system, gweinyddol, ariannol ac aelodaeth.

Os mai chi yw’r chwaraewr tîm cydwybodol sy’n rhoi ‘sylw i fanylder’ yr ydym yn chwilio amdano, rydym yn croesawu eich cais.

Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth rhesymol ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch Christine March - camarch@sirgar.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Christine March
Telephone:
Email Address: camarch@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now