Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Gweithiwr Cymdeithasol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £32,798 - £36,371 (Gradd I)
Lleoliad: Yr Hen Llyfrgell, Rhydaman
Ardal: Rhydaman
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Adran Addysg a Phlant
Dyddiad Cau: 25/09/2022
Dyddiad Postio: 13/09/2022
Cyfeirnod: 3/010292

Disgrifiad

 
Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol cymwysedig i ymuno â Thîm Gofal Plant sydd wedi’i hen sefydlu yn ardal Dinefwr. Mae gennym weithlu ymrwymedig a sefydlog, felly mae hwn yn gyfle prin i ymuno ag adran lwyddiannus a blaengar. Fel rhan o'n hymagwedd arloesol at ymarfer, mae’r tîm yn defnyddio dull systematig yn ogystal â defnyddio’r dull Signs of Safety. Mae'r gallu i deithio o fewn y sir yn hanfodol.

Mae cymhwyster gwaith cymdeithasol yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon. 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Alison Eves - 01269 598215.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Alison Eves
Ffôn: 01269 598215
Cyfeiriad e-bost: AEves@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr