Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Occupational Health Nurse

Vacancy Details


Summary
Salary: £34,723 (Grade I) Pro Rata
Location: St. David's Park
Region: Carmarthen
Job Type: Casual
Vacancy Group: Chief Executives
Category: Occupational Health / Employee Wellbeing
Closing Date: 02/14/2023
Date Posted: 02/03/2023
Reference: 026754

Description

£17.99 yr awr.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, trefnus a manwl i gefnogi'r Ganolfan Iechyd Galwedigaethol drwy fonitro iechyd y gweithlu drwy waith statudol i arolygu iechyd, archwiliadau meddygol digon iach i weithio a sgrinio ffordd o fyw rhagweithiol. 

Bydd deiliad y swydd yn rhoi cyngor ac arweiniad un i un i weithwyr gan sicrhau bod cofnodion cywir yn cael eu cadw bob amser er mwyn galluogi rheolwyr i gefnogi eu hiechyd a'u llesiant yn y gweithle.

Mae safon sgiliau TG, y gallu i weithio gyda gofynion sy'n tynnu'n groes i'w gilydd, bod yn empathetig ac yn hyblyg yn hanfodol i'r rôl hon.  Mae'r gallu i weithio o fewn y protocolau cyfrinachedd a'r ddeddfwriaeth berthnasol, Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU / Deddf Diogelu Data 2018 yn allweddol. 

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'r Uwch-bartner Busnes (Iechyd Galwedigaethol) a'r tîm Iechyd Galwedigaethol, gweithlu'r awdurdod a phartneriaid rhanbarthol ac allanol i gynnal iechyd, diogelwch a llesiant y gweithwyr yn y gweithle.

Bydd y swydd ar gyfer nyrs achlysurol.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Cindy Evans drwy ffonio 01267 246060

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Cindy Evans
Telephone: 01267 246060
Email Address:
Contact 2
Contact Name: Luticia Thomas
Telephone: 01267 246060
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now