Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Revenue Clerk

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,650 - £20,444 (Grade D)
Location: 3 Spilman Street
Region: Carmarthen
Vacancy Group: Corporate Services
Category: Finance
Closing Date: 07/17/2022
Date Posted: 06/20/2022
Reference: 026606

Description

3 swydd ar gael:

1 swydd parhaol 
1 swydd dros dro tan 02/07/2023
1 swydd dros dro tan 31/8/2023

Rydym am lenwi swyddi parhaol a dros dro yn yr Adain Incwm, sef gwasanaeth rheng flaen sy'n gyfrifol am anfonebu am incwm amrywiol (Mân Ddyledion) sy'n daladwy i'r Cyngor a'i gasglu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn berson frwdfrydig ac ymroddedig sy'n gweithio'n dda mewn tîm a byddant yn meddu ar sgiliau da o ran trefnu, cyfathrebu ac ymwneud ag eraill, a phrofiad o ymdrin â chwsmeriaid, yn ddelfrydol mewn gweithle prysur lle derbynnir arian i gyfrifon.

Mae'r Cyngor yn gweithredu system anfonebu gyfrifiadurol gwbl integredig, felly mae ymagwedd hyderus at weithio â systemau TG yn hanfodol.  

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Ann Thomas am AnThomas@sirgar.gov.uk.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Ann Thomas
Telephone:
Email Address: AnThomas@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now