Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Cynorthwy-ydd Addysgu Dwyieithog Wcrainaidd ar gyfer y Gwasanaeth Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £21,261 - £24,423 ( Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata
Lleoliad: Parc Dewi Sant
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd dros dro - yn ystod y tymor yn unig
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Adran Addysg a Phlant
Dyddiad Cau: 25/08/2022
Dyddiad Postio: 10/08/2022
Cyfeirnod: 026848

Disgrifiad

Pro Rata yw cyfran y cyflog llawn amser a ddyfynnir os ydych yn gweithio yn ystod y Tymor/Rhan Amser.

Telir lwfans o 4% i gydnabod gweithio yn ystod y Tymor.

3 swydd ar gael - 32.5 awr y wythnos.

Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus a brwdfrydig sy'n rhugl yn yr iaith Wcrain ac a fydd yn cefnogi plant ffoaduriaid a cheiswyr lloches sydd mewn ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin.
Rydym yn ceisio penodi Cynorthwywyr Addysgu Dwyieithog i weithio fel rhan o'r Gwasanaeth Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig, gan gyfrannu at gynllunio, cyflwyno a gwerthuso dysgu disgyblion y mae'r Gymraeg/Saesneg yn Iaith Ychwanegol iddynt. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd rheolwr MEAS. Prif ffocws y rôl hon yw cefnogi plant a theuluoedd sydd newydd gyrraedd o Wcrain

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Victoria Owens am vmowens@sirgar.gov.uk.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr