Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Health Protection Support and Advice Officer

Vacancy Details


Summary
Salary: £25,927 - £30,095 (Grade G)
Location: East Gate
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: ***INTERNAL APPLICANTS ONLY***
Closing Date: 07/05/2022
Date Posted: 07/06/2022
Reference: 026880

Description10 Swyddog Cymorth a Chyngor Diogelu Iechyd (Adsefydlu Ffoaduriaid Wcráin) Cyfnod penodol o 12 mis

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolion brwdfrydig a hyblyg ymuno â'r Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol a Diogelu Iechyd yn yr Is-adran Tai a Diogelu'r Cyhoedd.  Bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar y cymorth a'r cyngor sydd eu hangen ar ffoaduriaid o Wcráin sy'n dod i Sir Gaerfyrddin fel rhan o drefniadau noddi Llywodraeth Cymru.  

Mae'r gwasanaeth yn ymateb i anghenion brys, ac felly gall y llif gwaith newid yn dibynnu ar y pwysau a'r blaenoriaethau a bennir.  

Rydym yn chwilio am unigolion sy'n frwdfrydig, yn egnïol ac yn hunanysgogol, sy'n gallu addasu'n dda i unrhyw sefyllfa benodol wrth ddarparu gofal cwsmeriaid o ansawdd uchel. 

Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am greu diwylliant sy'n gadarnhaol ac yn hyblyg i newid, yn ogystal â bod yn arloesol ac yn gydweithredol i yrru'r gwasanaeth yn ei flaen. 

Byddant yn gyfrifol am gefnogi'r canlynol:

Gwasanaeth Adsefydlu ar gyfer Ffoaduriaid Wcráin.  

Cydgysylltu ag amrywiaeth o asiantaethau amlddisgyblaethol i sicrhau bod unigolion a theuluoedd yn gallu manteisio ar ofal iechyd, addysg a grwpiau cymdeithasol.

Cynghori ar faterion sy'n ymwneud â thenantiaeth, gan gynnwys cysylltu â landlordiaid preifat/asiantaethau gosod, cytundebau tenantiaeth, mynediad at fudd-daliadau a chyngor ar incwm.

Fel rhan o'r gwasanaeth sy'n gyfrifol am Raglen Profi Olrhain Diogelu pandemig Covid-19, byddwn hefyd yn ceisio amlsgilio'r ymgeisydd llwyddiannus fel swyddog olrhain cysylltiadau rhag ofn y bydd unrhyw gynnydd mewn achosion. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chantal Jordan (Cydgysylltydd Gweithredol) ar 01554 899323 neu CJordan@sirgar.gov.uk

Cynhelir cyfweliadau ar 12/07/2022.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chifewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you currently employed by Carmarthenshire County Council?

Downloads:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now