Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Family Intervention Worker

Vacancy Details


Summary
Salary: £20,444 - £23,484 (Grade E)
Location: Llanelli Town Hall
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Education & Children
Closing Date: 07/20/2022
Date Posted: 07/05/2022
Reference: 027990

Description

Swydd dros dor tan 31/07/2023

Mae modd ystyried y swydd fel cyfle secondiad addas. 
Os oes gennych ddiddordeb mewn cael secondiad, rhowch gip ar y polisi secondio cyn cyflwyno eich cais. 

Gradd cyflog yn desut adolygiad 

Rydym yn chwilio am Weithiwr Ymyriadau Teuluol i ymuno â'n tîm yn Llanelli.Mae gennym weithlu ymrwymedig, sy'n gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd i ddiogelu plant a sicrhau eu bod yn cyrraedd eu potensial llawn. Mae hwn yn gyfle prin i ymuno ag adran lwyddiannus a blaengar. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu teithio ledled y Sir.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rebecca Hughes ar 01554 742322

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Rebecca Hughes
Telephone: 01554 742332
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now