Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Catering Assistant - Dyffryn Aman

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,100* - £19,257 (Grade A) inclusive
Location: Ysgol Dyffryn Aman
Region: Ammanford
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Education & Children
Category: Catering
Closing Date: 07/10/2022
Date Posted: 06/23/2022
Reference: 000469

Description

*yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw

Pro Rata yw cyfran y cyflog llawn amser a ddyfynnir os ydych yn gweithio yn ystod y Tymor/Rhan Amser.

Telir lwfans o 4% i gydnabod gweithio yn ystod y Tymor.

10 awr yr wythnos - amser tymor yn unig

Rydym yn chwilio am uniogolion i gynorthwyo i baratoi a gweini prydau bwyd. Dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer, a dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Bethan Williams - 
07812 483745 - BMWilliams@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Bethan Williams
Telephone: 07812 483745
Email Address: BMWilliams@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now