Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Catering Assistant - Ysgol Gyfun Emlyn

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,100* - £19,257 (Grade A) inclusive
Location: Ysgol Gyfun Emlyn, Newcastle Emlyn
Region: New Castle Emlyn
Job Type: Temporary - Part Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Catering
Closing Date: 07/10/2022
Date Posted: 06/21/2022
Reference: 6/000501

Description

Dros dro tan Hydref 2022

* Yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw.

Pro Rata yw cyfran y cyflog llawn amser a ddyfynnir os ydych yn gweithio yn ystod y Tymor/Rhan Amser.

Telir lwfans o 4% i gydnabod gweithio yn ystod y Tymor.

16.25 awr y wythnos

Rydym yn chwilio am uniogolion i gynorthwyo i baratoi a gweini prydau bwyd. Dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer, a dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Paula Skyrme - 07880 504070 - PSkyrme@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Paula Skyrme
Telephone: 07880 504070
Email Address: PSkyrme@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now