Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

NERS Fitness Instructor

Vacancy Details


Summary
Salary: £20,444 - £23,484 (Grade E) Pro rata
Location: Llanelli Leisure Centre
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Sports & Leisure
Closing Date: 07/08/2022
Date Posted: 07/04/2022
Reference: 019584

Description

Dros dro hyd at 31/03/2023 oherwydd Cyllid

5 awr yr wythnos

Nod Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw cael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol.

Rydym wedi ymroi i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, ffitrwydd a llythrennedd corfforol pobl, yn ogystal â darparu cyfleusterau, cyfleoedd a gwasanaethau y mae pobl yn eu mwynhau ac yn eu hargymell.

Fel rhan o'n datblygiad, rydym yn lansio cangen newydd i'r gwasanaeth i wella ein Rhaglen Atal Codymau gyda'r bwriad o fynd i afael â'r rhai mwyaf agored i niwed yn y gymuned.

Prif Ddiben y Swydd:

Helpu I ddatblygu’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i wneud ymarfer corff yn Sir Gaerfyrddin.

Darparu presgripsiynau ymarfer corff diogel, arloesol ac effeithiol i ennyn diddordeb unigolion a’u cymell i wella eu hiechyd a’u llesiant drwy ysbrydoli ein poblogaeth i fod yn heini am oes.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Simon Davies - 07817070731 - Simondavies@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Simon Davies
Telephone: 07817070731
Email Address: Simondavies@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now