Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Teaching Assistant Level 3 - Ysgol y Bedol

Vacancy Details


Summary
Salary: £21261 - £24423 (Grade E) inclusive of
Location: Ysgol Y Bedol, Garnant
Region: Ammanford
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Primary Schools
Category: Schools Non-Teaching
Closing Date: 09/16/2022
Date Posted: 07/25/2022
Reference: 019087

Description


Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol hapus a llwyddiannus yma yn dymuno penodi  Cynrothwydd dosbarth ymroddedig a brwdfrydig i’r swydd uchod i weithio yn ein darpariaeth arbenigol ar gyfer ASD. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofiad o weithio gyda phlant ASD neu ADY, yn ogystal a sgiliau addysgu a dysgu rhagorol, yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol da i fod yn rhan o’r tîm sy’n cynnal safonau uchel yr ysgol.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Mr Gethin Richards, Pennaeth ar 01269824048 / Gethin.richards@ybedol.ysgolccc.cymru.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Gethin Richards Head Teacher
Telephone: 01269 824048
Email Address: Gethin.richards@ybedol.ysgolccc.cymru

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now