Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Care Worker (Days)

Vacancy Details


Summary
Salary: £21,222 - £22,079 (Grade D) inclusive
Location: Llys y Bryn
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Health & Social Care
Closing Date: 08/08/2022
Date Posted: 07/20/2022
Reference: 1/010016

Description

1 Contract Dros Dro 30 awr (tan Hydref 22)

1 Contract Dros Dro 25 Awr (tan Hydref 22)

efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol - Telir lwfans o 8% os ydych yn gweithio'n rheolaidd 2 ddiwrnod neu fwy ar y penwythnos allan o bob 4 wythnos

Mae croeso i weithwyr gofal profiadol a'r rheiny sy'n newydd i ofal wneud cais. Bydd yr unigolion yn gweithio fel rhan o dîm i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd uchel mewn lleoliad gofal preswyl. Mae bod yn weithiwr Gofal yn rôl werth chweil ac rydym yn chwilio am unigolion sy'n frwdfrydig, yn angerddol, sydd ag agwedd gadarnhaol ac sydd am wneud gwahaniaeth i fywydau'r bobl rydym yn eu cefnogi.
 
Bydd y cyfrifoldebau hefyd yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i):

• Dyletswyddau Gofal Personol 

• Symud a Thrin, gan ddefnyddio offer lle bo'r angen 

• Paratoi Prydau Bwyd 

• Cymorth gyda meddyginiaeth (yn unol â Pholisi Meddyginiaeth yr Awdurdod) 

• Cymryd cyfarwyddyd gan weithwyr proffesiynol sy'n ymweld (Therapydd Galwedigaethol, Ffisiotherapydd, Meddyg Teulu, Nyrs Ardal ac ati) 

Manteision gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin: Gwyliau blynyddol â thâl, Cynllun Pensiwn yr Awdurdod Lleol, Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol, Cynllun Beicio i'r Gwaith, oriau gwarantedig dan gontract, patrwm gwaith rheolaidd, gwisg a chyfarpar diogelu personol (PPE) wedi'u darparu, pecyn sefydlu a hyfforddi llawn â thâl, a llwybr dilyniant gyrfa ardderchog.

Bydd disgwyl i'r holl staff gofal weithio tuag at QCF Lefel 2 at ddibenion cofrestru.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jessica Owens ar 01554758132 / JJowens@sirgar.gov.uk

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Jessica Owens
Telephone: 01554 758132
Email Address: JJowens@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now