Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Social Worker

Vacancy Details


Summary
Salary: £34,723 - £38,296 (Grade I)
Location: Ty Elwyn
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Health & Social Care
Closing Date: 02/13/2023
Date Posted: 01/30/2023
Reference: 1/015177

Description

                                                                              
Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gywyddau plant a phobl ifanc?
 
Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol cofrestredig sydd â chymwysterau addas (gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, Dip Sw, CQSW) i ymuno a Thîm Gofal Plant sydd wedi’i hen sefydlu yn y Sir.     Mae gennym weithlu ymrwymedig a sefydlog, felly mae hwn yn gyfle prin i ymuno ag adran lwyddiannus a blaengar. Fel rhan o'n hymagwedd arloesol at ymarfer, mae’r tîm yn defnyddio dull systematig yn ogystal â defnyddio’r dull Signs of Safety.

Gan weithio mewn partneriaeth a defnyddwyr gwasanaeth, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. Byddwch yn rheoli llwyth achosion ac ymarfer mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n adolygu cynlluniau gofal a chymorth yn elfennau sylfaenol o’ch rôl.  Byddwch chi yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd ac yn rhan o amgylchedd cefnogol lle bydd cyfleodd i dyfu’n bersonol ac yn broffesiynol.

Mae'r gallu i deithio o fewn y sir yn hanfodol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Kelly Jones ar 07813393709 / KAJones@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.


Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Kelly Jones
Telephone: 07813393709
Email Address: kajones@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now