Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

School Admissions Officer for Refugees

Vacancy Details


Summary
Salary: £25,927 - £30,095 (Grade G)
Location: St. David's Park
Region: Carmarthen
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: ***INTERNAL APPLICANTS ONLY***
Closing Date: 08/10/2022
Date Posted: 07/29/2022
Reference: 0026933

Description

Dros dro tan 31/08/2023.

Mae modd ystyried y swydd fel cyfle secondiad addas. 
Os oes gennych ddiddordeb mewn cael secondiad, rhowch gip ar y polisi secondio cyn cyflwyno eich cais. 

Rydym am benodi swyddog profiadol sydd â chymwysterau addas ac sydd â phrofiad amlwg o weithio ym maes Derbyn i Ysgolion. Bydd yn gallu dehongli deddfwriaeth Derbyn i Ysgolion ac yn gallu ei chymhwyso'n effeithiol.

Mae’r swydd am gyfnod penodol o 12 mis. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brif ddolen gyswllt â Rhieni, Penaethiaid, y Cyfarwyddwr, Aelodau ac amrywiaeth eang o bartneriaid gwasanaeth. Bydd hefyd yn cynrychioli'r Sir ar grwpiau Derbyn i Ysgolion cenedlaethol a rhanbarthol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynrychioli'r Awdurdod mewn Paneli Apeliadau Derbyn i Ysgolion, gan fod yn gyfrifol am baratoi a chyflwyno achosion cymhleth. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo i reoli systemau Derbyn i Ysgolion gan gynnwys datblygu a chwestiynu'r system i sicrhau bod data'r gwasanaeth yn gynhwysfawr a chywir.

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at berfformiad effeithiol y Tîm Trefniadaeth Ysgolion a Derbyniadau.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch ag Euros Anthony, Uwch-swyddog Derbyn i Ysgolion, drwy ffonio 01267 246473.  

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you currently employed by Carmarthenshire County Council?

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Euros Anthony
Telephone: 01267 246473
Email Address: EAnthony@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now