Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Catering Assistant - Caemaen Care Home

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,800 - £19997 ( Grade A) inclusive
Location: Caemaen Care Home
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Catering
Closing Date: 08/28/2022
Date Posted: 08/12/2022
Reference: 3/012083

Description

20 awr yr wythnos

Cyfle cyffrous i unigolion brwdfrydig, ymroddedig a hyblyg ymuno â thîm sefydledig, gan ddarparu bwyd maethlon o ansawdd uchel a hyrwyddo hydradiad mewn lleoliad Gofal Preswyl. Rydym yn chwilio am unigolion sy'n frwdfrydig, yn angerddol, sydd ag agwedd gadarnhaol ac sydd am wneud gwahaniaeth i fywydau'r bobl rydym yn eu cefnogi. Mae croeso i Gynorthwywyr Arlwyo profiadol a'r rheiny sy'n newydd i'r maes wneud cais.  
Bydd y cyfrifoldebau yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i): 

Cynorthwyo'r cogyddion i baratoi prydau bwyd.

Ymgymryd â dyletswyddau cyffredinol yn y gegin gan gynnwys golchi llestri ac offer.

Cydymffurfio â deddfwriaeth a safonau Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch a Rheoli Heintiau 


Manteision gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin: Gwyliau blynyddol â thâl, Cynllun Pensiwn yr Awdurdod Lleol, Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol, Cynllun Beicio i'r Gwaith, oriau gwarantedig dan gontract, patrwm gwaith rheolaidd, gwisg a chyfarpar diogelu personol (PPE) wedi'u darparu, pecyn sefydlu a hyfforddi llawn â thâl, a llwybr dilyniant gyrfa ardderchog. 

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, ffoniwch Sharon R Jones –  01554 771835 

Bydd disgwyl i staff arlwyo weithio tuag at hyfforddiant Hylendid Bwyd ac Alergenau lefel 2.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.


Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Sharon Jones
Telephone: 01554 771835
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now