Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Cook

Vacancy Details


Summary
Salary: £21,222 - £22,079 (Grade D) inclusive
Location: Llys y Bryn
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Catering
Closing Date: 08/17/2022
Date Posted: 08/05/2022
Reference: 1/010058

Description


Dros dro 30 awr yr wythnos, 3 mis yn wreiddiol.

Cyfle i unigolyn brwdfrydig, a fydd yn ofynnol i gynhyrchu prydau maethlon o safon. Bydd y cyfrifoldebau hefyd yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i):
cynorthwyo a chefnogi'r Cogydd â Gofal i drefnu rotâu gwaith a dyrannu dyletswyddau staff.

Cynorthwyo a chefnogi'r Cogydd â Gofal i gynnal systemau gwybodaeth reoli
ymgymryd â’r holl ddyletswyddau clerigol gan gynnwys trefn cyflenwadau a rheoli stoc.

Manteision gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin: Gwyliau blynyddol â thâl, Cynllun Pensiwn yr Awdurdod Lleol, Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol, Cynllun Beicio i'r Gwaith, oriau gwarantedig dan gontract, patrwm gwaith rheolaidd, gwisg a chyfarpar diogelu personol (PPE) wedi'u darparu, pecyn sefydlu a hyfforddi llawn â thâl, a llwybr dilyniant gyrfa ardderchog.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jessica Owens ar 01554 758132 neu JJowens@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now