Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Social Worker

Vacancy Details


Summary
Salary: £32,798 - £36,371 (Grade I)
Location: Ty Elwyn
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Social Work Practitioners
Closing Date: 10/16/2022
Date Posted: 09/26/2022
Reference: 2/010233

Description

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gywyddau plant a phobl ifanc?

Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol cofrestredig sydd â chymwysterau addas (gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, Dip Sw, CQSW) i ymuno a Thîm Gofal Plant sydd wedi’i hen sefydlu yn y Sir.     Mae gennym weithlu ymrwymedig a sefydlog, felly mae hwn yn gyfle prin i ymuno ag adran lwyddiannus a blaengar. Fel rhan o'n hymagwedd arloesol at ymarfer, mae’r tîm yn defnyddio dull systematig yn ogystal â defnyddio’r dull Signs of Safety.

Gan weithio mewn partneriaeth a defnyddwyr gwasanaeth, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. Byddwch yn rheoli llwyth achosion ac ymarfer mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n adolygu cynlluniau gofal a chymorth yn elfennau sylfaenol o’ch rôl.  Byddwch chi yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd ac yn rhan o amgylchedd cefnogol lle bydd cyfleodd i dyfu’n bersonol ac yn broffesiynol.

Mae'r gallu i deithio o fewn y sir yn hanfodol.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Nicola Evans ar 01554 742142 neu nicevans@sirgar.gov.uk

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Nicola Evans
Telephone: 01554 742142
Email Address: nicevans@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now