Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Deputy Care Home Manager

Vacancy Details


Summary
Salary: £32,798 - £36,371 (Grade I)
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Health & Social Care
Closing Date: 08/21/2022
Date Posted: 07/29/2022
Reference: 026993

Description

4 swydd ar gael.

Mae cyfle cyffrous ar gael i unigolyn hynod frwdfrydig a hyblyg ymuno â'r Gwasanaeth Gofal a Chymorth yn yr Is-adran Dai.

Rydym yn chwilio am rywun sy'n frwdfrydig, yn egnïol ac yn meddu ar hunangymhelliant, sydd hefyd yn addasu'n dda i unrhyw sefyllfa benodol gan gynnal y gwaith o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'r bobl fwyaf oedrannus ac mewn perygl yn ein cartrefi gofal.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am greu diwylliant sy'n gadarnhaol ac yn hyblyg i newid, yn ogystal â bod yn arloesol ac yn gydweithredol i yrru'r gwasanaeth yn ei flaen. 

Bydd yn gyfrifol am:

Cefnogi’r Rheolwr Cartref Gofal Cofrestredig a dirprwyo ar ei ran mewn perthynas â swyddogaethau gweithredol o ddydd i ddydd a darparu gofal yn rheolaidd. 

Cefnogi cydymffurfiaeth barhaus â'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir. 

Ymgymryd ag archwiliadau rheolaidd ynghylch cymhwysedd meddyginiaethau, rheoli heintiau, ac ati er mwyn sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch i hyrwyddo amgylchedd diogel ar gyfer y gweithwyr a defnyddwyr y gwasanaethau.

Rhaglen dreigl o ran monitro staff yn unol â chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd y pedair swydd hyn wedi eu lleoli ym mhob un o'r cartrefi gofal preswyl canlynol:

Awel Tywi, Ffair-fach, Llandeilo

Dôl y Felin, Sanclêr

Llys y Bryn, Llanelli

Maes Llewellyn, Castellnewydd Emlyn

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Heike Clarke ar HClarke@carmarthenshire.gov.uk / 07765221454 neu
Lyndsay McNicholl ar lynmcnicholl@carmarthenshire.gov.uk 07776669246.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Heike Clarke
Telephone: 07765221454
Email Address: HClarke@carmarthenshire.gov.uk
Contact 2
Contact Name: Lyndsay McNicholl (Service Dev
Telephone: 07776669246
Email Address: lynmcnicholl@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now