Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Nutrient Management Board Programme Manager

Vacancy Details


Summary
Salary: £40,577 - £44,624 (Grade K)
Location: 3 Spilman Street
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Environment
Category: Environmental
Closing Date: 08/31/2022
Date Posted: 08/09/2022
Reference: 026953

Description

Rydym yn recriwtio ar gyfer cyfle cyffrous i weithio ar draws awdurdodau lleol yn Ne-orllewin Cymru.  Fel rhan o'r rôl heriol ond gwerth chweil hon, bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r gwaith o fewn y rhanbarth ond hefyd ledled Cymru wrth fynd i'r afael â'r materion sy'n gysylltiedig â maetholion (yn arbennig ffosffadau) yn ein cyrsiau dŵr gwarchodedig.  Wedi'i leoli o fewn Is-adran Lle a Chynaliadwyedd Cyngor Sir Caerfyrddin, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws ac yn agos â Chyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro mewn perthynas â gwaith Byrddau Rheoli Maetholion dalgylchoedd Afon Teifi, Afon Cleddau ac Afon Tywi.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymgymryd â'r rôl strategol bwysig hon wrth gefnogi'r Byrddau Rheoli Maetholion a'u gwaith, gan gynnwys paratoi Cynlluniau Rheoli Maetholion. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cymryd rôl arweiniol bwysig mewn rheoli maetholion/niwtraliaeth a rheoli dalgylchoedd ac yn gweithio ar sefydlu (gan gynnwys cydweithio) cynlluniau lliniaru ar raddfa dalgylchoedd yn ogystal â dulliau lliniaru eraill.  

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus ganolbwyntio ar atebion a meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gyda'r gallu i gydgysylltu ymateb arbenigol aml-asiantaeth / aml-bartner cymhleth i lygredd maethol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Ian R Llewelyn ar IRLlewelyn@sirgar.gov.uk / 01267 228816

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Ian Llewelyn
Telephone: 01267 228816
Email Address: IRLlewelyn@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now