Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Rheolwr Rhaglen y Bwrdd Rheoli Maetholion

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £40,577 - £44,624 (Grade K)
Lleoliad: 3 Heol Spilman
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Amgylchedd
Categori: Amgylcheddol
Dyddiad Cau: 31/08/2022
Dyddiad Postio: 09/08/2022
Cyfeirnod: 026953

Disgrifiad

Rydym yn recriwtio ar gyfer cyfle cyffrous i weithio ar draws awdurdodau lleol yn Ne-orllewin Cymru.  Fel rhan o'r rôl heriol ond gwerth chweil hon, bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r gwaith o fewn y rhanbarth ond hefyd ledled Cymru wrth fynd i'r afael â'r materion sy'n gysylltiedig â maetholion (yn arbennig ffosffadau) yn ein cyrsiau dŵr gwarchodedig.  Wedi'i leoli o fewn Is-adran Lle a Chynaliadwyedd Cyngor Sir Caerfyrddin, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar draws ac yn agos â Chyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro mewn perthynas â gwaith Byrddau Rheoli Maetholion dalgylchoedd Afon Teifi, Afon Cleddau ac Afon Tywi.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymgymryd â'r rôl strategol bwysig hon wrth gefnogi'r Byrddau Rheoli Maetholion a'u gwaith, gan gynnwys paratoi Cynlluniau Rheoli Maetholion. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cymryd rôl arweiniol bwysig mewn rheoli maetholion/niwtraliaeth a rheoli dalgylchoedd ac yn gweithio ar sefydlu (gan gynnwys cydweithio) cynlluniau lliniaru ar raddfa dalgylchoedd yn ogystal â dulliau lliniaru eraill.  

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus ganolbwyntio ar atebion a meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf gyda'r gallu i gydgysylltu ymateb arbenigol aml-asiantaeth / aml-bartner cymhleth i lygredd maethol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Ian R Llewelyn ar IRLlewelyn@sirgar.gov.uk / 01267 228816

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Ian Llewelyn
Ffôn: 01267 228816
Cyfeiriad e-bost: IRLlewelyn@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr