Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Gweinyddwr Cymorth Busnes

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £19,650 - £20,444 (Gradd D)
Lleoliad: Parc Dewi Sant
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Gweinyddu/Cymorth busnes
Dyddiad Cau: 08/09/2022
Dyddiad Postio: 26/08/2022
Cyfeirnod: 018221

Disgrifiad

Swydd dros dro tan 31/06/2023 oherwydd secondiad.

A oes gennych sgiliau trefnu a gofal cwsmer rhagorol?  

A oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o dîm sy'n helpu i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus allweddol i gymuned Sir Gaerfyrddin? 

Os felly, mae hwn yn gyfle gwych i chi wneud cais am swydd Gweinyddwr Cymorth Busnes yn yr Adran Gymunedau.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o dîm i sicrhau bod gwasanaethau gofal cymdeithasol a iechyd o ansawdd uchel yn rhedeg yn ddidrafferth.  

Fel y cyfryw, byddwch yn ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau cymorth busnes a gweinyddol o dan gyfarwyddyd  Arweinydd Tîm Cymorth Busnes.  

Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau trefnu, cyfathrebu a gofal cwsmeriaid rhagorol, gyda'r gallu i weithio'n gywir ac yn effeithlon o fewn terfynau amser tynn tra'n rhoi sylw i fanylion.

Rydym yn gyflogwr sy'n cefnogi cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith ac felly'n ystyried atebion hyblyg i sicrhau y gall gweithwyr gyflawni hyn. Felly, yn unol ag anghenion busnes, byddai deiliad y swydd yn gallu gweithio'n hyblyg o wahanol leoliadau dynodedig gan gynnwys gweithio gartref am ran o’r wythnos waith.

Rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu sy'n briodol i'r rôl, a gallai'r swydd hon eich galluogi i ddatblygu gyrfa weinyddol lwyddiannus o fewn y Cyngor.

Yn unol â dull 'Un Tîm' y Cyngor, bydd angen i ymgeiswyr ddangos eu gallu i fod yn hyblyg a'u bod yn gallu addasu i newid. 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rosie Davies on 01267 246952.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Rosie Davies
Ffôn: 01267 246942
Cyfeiriad e-bost:

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr