Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £19,100 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw Pro Rata
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Dyddiad Cau: 21/08/2022
Dyddiad Postio: 10/08/2022
Cyfeirnod: 8/011292

Disgrifiad

£9.90 yr awr.

Mae 2 swydd ar gael un yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ac un yng Nghanolfan Hamdden Rhydaman. Nodwch yn eich cais os oes gennych leoliad a ffefrir neu os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y ddau leoliad.

Nod Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw cael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach gan sicrhau: 

•    Taw Sir Gaerfyrddin yw’r lle mwyaf heini ac iach yn y Deyrnas Unedig.  
•    Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob unigolyn yn cymryd rhan weithgar mewn 'clwb cymunedol’ neu 'gyfleuster hamdden’
•    Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar gadw'n heini am weddill ei oes

Rydym wedi ymroi i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, ffitrwydd a llythrennedd corfforol pobl, yn ogystal â darparu cyfleusterau, cyfleoedd a gwasanaethau y mae pobl yn eu mwynhau ac yn eu hargymell.  Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cryf eu cymhelliant, ac egnïol i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n meddu ar y rhinweddau hynny, beth am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth? 

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Matthew Bailey ar 01269 594517 (Est 5772)/ MBailey@sirgar.gov.uk.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi  o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Matthew Bailey
Ffôn: 01269 594517
Cyfeiriad e-bost: MBailey@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr