Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Casual Customer Services Assistant

Vacancy Details


Summary
Salary: £19,100 (Grade B) inclusive of Real Liv
Job Type: Casual
Vacancy Group: Communities
Category: Customer Services
Closing Date: 08/21/2022
Date Posted: 08/10/2022
Reference: 8/011292

Description

£9.90 yr awr.

Mae 2 swydd ar gael un yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ac un yng Nghanolfan Hamdden Rhydaman. Nodwch yn eich cais os oes gennych leoliad a ffefrir neu os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y ddau leoliad.

Nod Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw cael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach gan sicrhau: 

•    Taw Sir Gaerfyrddin yw’r lle mwyaf heini ac iach yn y Deyrnas Unedig.  
•    Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob unigolyn yn cymryd rhan weithgar mewn 'clwb cymunedol’ neu 'gyfleuster hamdden’
•    Bod Sir Gaerfyrddin yn rhywle lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar gadw'n heini am weddill ei oes

Rydym wedi ymroi i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, ffitrwydd a llythrennedd corfforol pobl, yn ogystal â darparu cyfleusterau, cyfleoedd a gwasanaethau y mae pobl yn eu mwynhau ac yn eu hargymell.  Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cryf eu cymhelliant, ac egnïol i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n meddu ar y rhinweddau hynny, beth am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth? 

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Matthew Bailey ar 01269 594517 (Est 5772)/ MBailey@sirgar.gov.uk.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi  o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Matthew Bailey
Telephone: 01269 594517
Email Address: MBailey@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now