Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Cook in Charge - Llanpumsaint

Vacancy Details


Summary
Salary: £23,263 - £26,425 (Grade E) inclusive
Location: Llanpumsaint CP, Llanpumsaint, Carmarthe
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Education & Children
Category: Catering
Closing Date: 12/04/2022
Date Posted: 11/21/2022
Reference: 012813

Description

25 awr yr wythnos.

Oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener

£12.05 - £13.69 yr awr

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig y bydd yn ofynnol iddo gynhyrchu prydau maethlon o ansawdd uchel. 

 Bydd dyletswyddau hefyd yn cynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer ynghyd â dyletswyddau glanhau eraill.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â  Paula Skyrme - 07880 504070/ PSkyrme@sirgar.gov.uk
                                                                            
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Paula Skyrme
Telephone: 07880 504070
Email Address: PSkyrme@sirgar.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now