Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Cogydd a Gofal Symudol - (Ardal Caerfyrddin)

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £23,263 - £26,425 (Gradd E) yn cynnwys 4% Pro-rata
Math Swydd: Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Arlwyo
Dyddiad Cau: 16/03/2023
Dyddiad Postio: 28/02/2023
Cyfeirnod: 3/026580

Disgrifiad

20 awr yr wythnos (Ardal Caerfyrddin)

Oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener

Cyfradd yr awr: £12.05 - £13.69

Cyfle cyffrous i unigolion brwdfrydig, ymroddedig a hyblyg y bydd gofyn iddynt gynhyrchu prydau maethlon o ansawdd uchel ar draws amrywiol leoliadau. 

Bydd dyletswyddau hefyd yn cynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer ynghyd â dyletswyddau glanhau eraill. 

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi. 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Helen Bailey - 07880 504069 / HBailey@sirgar.gov.uk

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon. 

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd. 

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Helen Bailey
Ffôn: 07880 504069
Cyfeiriad e-bost: HBailey@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr