Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £22,369 - £25,409 (Gradd E)
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Adran y Prif Weithredwr
Categori: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Dyddiad Cau: 09/01/2023
Dyddiad Postio: 23/12/2022
Cyfeirnod: 1/001791

Disgrifiad

Gweithio hybrid/nifer o leoliadau ledled Sir Gâr.

Ydych chi'n dda gyda phobl? Ydych chi'n hoffi cwrdd â phobl a chynnig help iddyn nhw?  Gallech fod yn berffaith ar gyfer ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid.    

Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar a brwdfrydig ac sydd â sgiliau cyfathrebu gwych i weithio yn y rôl hon sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid.

Byddwch yn rhan bwysig o ddarparu gwasanaethau'r cyngor a byddwch yn helpu preswylwyr ag amrywiaeth eang o faterion o ddydd i ddydd. 

Mae swyddi llawn amser, rhan-amser, parhaol a dros dro ar gael.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Lynda Richards-Davies am LARichards-Davies@sirgar.gov.uk
 
Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
  
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch Lawrlwythiadau isod i weld copi  o'r Proffil Swydd. 
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio i ymgeisio am y swydd hon. 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Lynda Richards-Davies
Ffôn:
Cyfeiriad e-bost: LARichards-Davies@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr