Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Technegydd Gwybodaeth a Technoleg

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £21,575 - £22,369 (Gradd D)
Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman, Stryd Margaret, Rhydaman
Ardal: Rhydaman
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Ysgolion nad ydynt yn Addysgu
Dyddiad Cau: 08/01/2023
Dyddiad Postio: 15/12/2022
Cyfeirnod: 033018

Disgrifiad

Rydym am gyflogi Technegydd TG i gynorthwyo’r Rheolwr TG o ddydd i ddydd gyda darparu a chynnal systemau technoleg gwybodaeth effeithiol drwy’r ysgol.

Mae angen i'r ymgeisydd feddu ar gymwysterau TGAU neu gyfwerth, lefel alwedigaethol neu brofiad gwaith yn y maes, gyda sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu da.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mr Neil Owen ar 01269 590527 / Neil.Owen@dyffrynaman.org

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Mr Neil Owen
Ffôn: 01269 590527
Cyfeiriad e-bost: Neil.Owen@dyffrynaman.org

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr