Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Rheolwr Gweithrediadau

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £33,587 - £38,244 (Gradd H) yn cynnwys 8%
Lleoliad: Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn
Ardal: Pendine
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Rheolwr
Dyddiad Cau: 05/03/2023
Dyddiad Postio: 17/02/2023
Cyfeirnod: 033029

Disgrifiad

Caban yw'r llety newydd â 43 gwely ar safle Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn ac mae disgwyl iddo agor ar ddechrau 2023. 

Rydym yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau proffesiynol a phrofiadol i reoli gweithrediad dyddiol y gwesty a'r cyfleusterau cysylltiedig.  Bydd hyn yn cynnwys rheoli tîm blaen tŷ, tîm cadw tŷ, tîm glanhau, cynorthwyydd cynnal a chadw a phorthorion nos.  

Mae profiad o reoli amser, rotas, amserlennu, Iechyd a Diogelwch a chydymffurfiaeth ariannol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a llwyddiant y cyfleuster newydd hwn.  

Bydd y rôl hon yn rhan o'r rota rheolwyr dyletswydd, gan gynnwys penwythnosau.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon. 

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mags Pullen - 01554 742368 / Caban@sirgar.gov.uk                                                                         
Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi. 

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd. 

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon. 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Mags Pullen
Ffôn: 01554 742368
Cyfeiriad e-bost: caban@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr