Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Senior Support Worker

Vacancy Details


Summary
Salary: £26,456 - £30,641 (Grade F) inclusive
Location: Caemaen Care Home
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Health & Social Care
Closing Date: 12/06/2022
Date Posted: 11/22/2022
Reference: 2/010100

Description

2 swydd ar gael

1 x 37 awr yr wythnos

1 x 26 awr yr wythnos

Mae Cartref Gofal Caemaen  yn ceisio recriwtio Uwch-weithiwr Cymorth. 

Mae'n gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, ymroddedig a hyblyg. 

Mae angen i'r unigolyn gael NVQ/QCF lefel 3 i gynorthwyo a dirprwyo, lle bo'n briodol, ar ran Rheolwr y Cartref Gofal.

Bydd y cyfrifoldebau yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i): 

Goruchwylio a monitro staff

Cofnodi systemau TG ac adrodd arnynt

Rhestri Gwaith 

Dyletswyddau Gofal Personol

Symud a Thrin, gan ddefnyddio offer lle bo'r angen

Cymorth gyda meddyginiaeth (yn unol â Pholisi Meddyginiaeth yr Awdurdod)

Cymryd cyfarwyddyd gan weithwyr proffesiynol sy'n ymweld (Meddyg Teulu, Nyrs Ardal ac ati)

Manteision gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin: Gwyliau blynyddol â thâl, Cynllun Pensiwn yr Awdurdod Lleol, Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol, Cynllun Beicio i'r Gwaith, oriau gwarantedig dan gontract, patrwm gwaith rheolaidd, gwisg a chyfarpar diogelu personol (PPE) wedi'u darparu, pecyn sefydlu a hyfforddi llawn â thâl. 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sharon Jones ar 01554 771835/ srjones@sirgar.gov.uk
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Sharon Jones
Telephone: 01554 771835
Email Address: Srjones@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now