Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Warden Gwersyllfa Cynorthwyol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd dros dro - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Rheoli Cefn Gwlad
Dyddiad Cau: 14/03/2023
Dyddiad Postio: 28/02/2023
Cyfeirnod: 026719

Disgrifiad

Mae Parc Gwledig Pen-bre am benodi dau Warden Gwersyllfa Tymhorol ar gyfer tymor 2023. Rhaid iddynt fod yn hyderus, yn gymdeithasol a mwynhau gweithio gyda'r cyhoedd. 

Byddai gweithio mewn swydd flaenorol mewn gwersyllfa/ym maes twristiaeth yn fanteisiol. 

Mae'r swyddi’n rhan-amser am o leiaf 20 awr yr wythnos. 

Y swydd yw sicrhau bod y wersyllfa yn rhedeg yn esmwyth, drwy sicrhau bod y toiledau a'r cawodydd yn lân, cyfarfod â gwersyllwyr a'u gosod ar leiniau, delio ag unrhyw gwynion, tasgau cynnal a chadw bach ac, yn bennaf oll, sicrhau bod pawb yn cael gwyliau da.  

Mae angen i'r ymgeisydd llwyddiannus allu gweithio ar benwythnosau a gyda'r nos a gallu aros ar y safle fel rhan o rota.  

Mae’r swyddi hyn am 32 wythnos o’r flwyddyn rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mark Mansfield ar MMansfield@sirgar.gov.uk neu 01554 742435                                                                   
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Mark Mansfield
Ffôn: 01554 742435
Cyfeiriad e-bost: MMansfield@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr