Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Assistant Campsite Warden

Vacancy Details


Summary
Salary: £23,301 - £24,158 (Grade D) inclusive
Location: Pembrey Country Park
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Countryside Management
Closing Date: 12/07/2022
Date Posted: 11/23/2022
Reference: 026719

Description

Mae Parc Gwledig Pen-bre am benodi dau Warden Gwersyllfa Tymhorol ar gyfer tymor 2023. Rhaid iddynt fod yn hyderus, yn gymdeithasol a mwynhau gweithio gyda'r cyhoedd. 

Byddai gweithio mewn swydd flaenorol mewn gwersyllfa/ym maes twristiaeth yn fanteisiol. 

Mae'r swyddi’n rhan-amser am o leiaf 20 awr yr wythnos. 

Y swydd yw sicrhau bod y wersyllfa yn rhedeg yn esmwyth, drwy sicrhau bod y toiledau a'r cawodydd yn lân, cyfarfod â gwersyllwyr a'u gosod ar leiniau, delio ag unrhyw gwynion, tasgau cynnal a chadw bach ac, yn bennaf oll, sicrhau bod pawb yn cael gwyliau da.  

Mae angen i'r ymgeisydd llwyddiannus allu gweithio ar benwythnosau a gyda'r nos a gallu aros ar y safle fel rhan o rota.  

Mae’r swyddi hyn am 32 wythnos o’r flwyddyn rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mark Mansfield ar MMansfield@sirgar.gov.uk neu 01554 742435                                                                   
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Mark Mansfield
Telephone: 01554 742435
Email Address: MMansfield@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now