Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Cynorthwydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd barhaol - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Dyddiad Cau: 04/12/2022
Dyddiad Postio: 23/11/2022
Cyfeirnod: 032946

Disgrifiad

15 awr yr wythnos

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn chwilio am Gynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid i weithio yn ein canolfan ymwelwyr brysur am o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos (15 awr yr wythnos).

Bydd deiliad y swydd yn ymwneud â chwsmeriaid gan ddelio ag archebion gwersylla a gweithgareddau, ymholiadau ynghylch y rhwystrau, gwerthu tocynnau blynyddol ac ateb ymholiadau ynghylch y Parc Gwledig. 

Er y byddai profiad mewn rôl flaenorol yn ymwneud â chwsmeriaid sydd wedi defnyddio systemau archebu yn fanteisiol, nid yw'n hanfodol. 

Mae hon yn swydd barhaol sy'n gofyn am weithio ar y penwythnos a gyda'r nos ar sail rota.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Emma Thomas ar 01554 742304 /emlthomas@sirgar.gov.uk                                                                          
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Emma Thomas
Ffôn: 01554 742304
Cyfeiriad e-bost: emlthomas@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr