Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer Tymhorol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £22,076 - £22,477 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd dros dro - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Dyddiad Cau: 21/12/2022
Dyddiad Postio: 08/12/2022
Cyfeirnod: 1/029054

Disgrifiad

14 awr yr wythnos.

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn chwilio am ddau Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid i gyflawni dyletswyddau blaen tŷ mewn canolfan ymwelwyr brysur, gan delio ag ymholiadau cwsmeriaid a systemau archebu, a gwerthu nwyddau yn y siop. 

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn fedrus wrth ateb y ffôn a chynnig gofal cwsmeriaid o safon uchel.  

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus allu gweithio ar benwythnosau a gyda'r nos fel rhan o rota. Mae'r swydd hon am 32 wythnos o Fawrth 1af i Hydref 31ain 2023.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mags Pullen ar 01554 742368.                                                                    
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Mags Pullen
Ffôn: 01554 742368
Cyfeiriad e-bost:

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr