Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Teaching Assistant Level 1 - Ysgol Bro Brynach

Vacancy Details


Summary
Salary: £21,259 - £21,644 (Grade B) inclusive
Location: Bro Brynach School, Llanboidy
Region: Whitland
Job Type: Temporary - Term Time Only
Vacancy Group: Education & Children
Category: Schools Non-Teaching
Closing Date: 12/05/2022
Date Posted: 11/25/2022
Reference: 6/017681

Description

32.5 awr yr wythnos.

I gychwyn Ionawr 2023.

Gwahoddir ceisiadau am Gynorthwyydd Addysgu i gefnogi disgybl o fewn grwp yn y Dysgu Sylfaen.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Pennaeth Dros Dro Mrs E.M. Giles ar 01994 448268 neu Eluned.Giles@brobrynach.ysgolccc.cymru
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.


Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Mrs Eluned Giles
Telephone: 01994 448268
Email Address: Eluned.Giles@brobrynach.ysgolccc.cymru

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now