Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Senior Swimming Teacher (Carmarthen)

Vacancy Details


Summary
Salary: £22,369 - £25,409 (Grade E) Pro-rata
Location: Carmarthen Leisure Centre
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Sports & Leisure
Closing Date: 12/15/2022
Date Posted: 12/15/2022
Reference: 1/028675

Description

7 awr yr wythnos.

Uchelgais Adran Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw gwella lles drwy ysbrydoli ein poblogaeth i fod yn egnïol am oes. Byddwn yn creu Sir Gaerfyrddin egnïol ac yn sefydlu ein hunain fel y gwasanaeth mwyaf llwyddiannus ac y gellir ymddiried ynddo yn y DU.

Rydym wedi ymroi i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, ffitrwydd a llythrennedd corfforol pobl, yn ogystal â darparu cyfleusterau, cyfleoedd a gwasanaethau y mae pobl yn eu mwynhau ac yn eu hargymell. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cryf eu cymhelliant, ac egnïol i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n meddu ar y rhinweddau hynny, beth am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth? 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau rhyngweithio rhagorol a gweithio'n dda mewn amgylchedd gwaith heriol. Dylai ymgeiswyr hefyd fod wedi ennill cymhwyster Athro Nofio Lefel 2. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y canlynol: 

• Cefnogi'r gwaith o gynnal y rhaglen gwersi nofio o ddydd i ddydd yng nghanolfannau hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin, gan sicrhau bod y safonau uchaf posibl o ran y ddarpariaeth a gofalu am gwsmeriaid yn cael eu cyflawni bob amser.

• Goruchwylio a chefnogi tîm o Athrawon Nofio er mwyn gwella ansawdd profiad y cwsmeriaid ar gyfer pob oedran a gallu, gan gynnwys y gwaith o gynllunio, addysgu, dysgu ac asesu yn y ganolfan.

• Cefnogi cyfranogwyr i symud a datblygu'n effeithlon o fewn y rhaglen ddŵr. 

• Annog diwylliant o fyfyrio er mwyn llywio cynlluniau yn y dyfodol. 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sharon Owens am ShOwens@sirgar.gov.uk
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Sharon Owens
Telephone:
Email Address: ShOwens@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now