Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Gofalwr

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata
Lleoliad: Ysgol Llys Hywel
Ardal: Hendy-gwyn ar Daf
Math Swydd: Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig
Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant
Categori: Glanhau/Gofalwr
Dyddiad Cau: 09/12/2022
Dyddiad Postio: 29/11/2022
Cyfeirnod: 001558

Disgrifiad

7.50 awr yr wythnos.

Mae'r disgyblion, y staff, y rhieni a'r llywodraethwyr yn bwriadu penodi person cydwybodol a hunan ysgogol a hoffai ddarparu rôl allweddol wrth gynnal safle ein hysgol, i sicrhau amgylchedd croesawgar a diogel ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs V ROBERTS (Ysgol Llys Hywel) ar 01994 240238 / vanessa.roberts@llyshywel@ysgolccc.cymru
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Mrs V ROBERTS
Ffôn: 01994 240238
Cyfeiriad e-bost: vanessa.roberts@llyshywel@ysgolccc.cymru

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr