Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Graduate Software Developer

Vacancy Details


Summary
Salary: £21, 968 (Graduate)
Location: St. David's Park
Region: Carmarthen
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Chief Executives
Category: Graduate Scheme
Closing Date: 03/14/2023
Date Posted: 03/10/2023
Reference: 032949

Description

Ydych chi am ddringo'r ysgol yrfa? 

Ydych chi eisiau ennill Cymhwyster Ôl-raddedig neu Broffesiynol mewn maes perthnasol…

Beth am edrych ar y cyfleoedd i raddedigion yng Nghyngor Sir Caerfyrddin? Does dim amheuaeth ein bod ni'n un o'r awdurdodau lleol mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru, gyda hanes cryf o gyflwyno rhaglen Graddedigion arobryn gyda'n Gwerthoedd Craidd wrth wraidd popeth a wnawn, yn arbennig ein gwerthoedd cyffredinol o weithio fel 'Un Tîm’

Mae Gwasanaethau TGCh yn cyflogi oddeutu 70 aelod o staff, gan gynnig amrywiaeth eang o atebion TG i breswylwyr a staff Sir Gaerfyrddin.

Hoffech chi weithio mewn amgylchedd bywiog, creadigol a helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau digidol? 

Rydym yn chwilio am Ddatblygwr Meddalwedd Graddedig uchelgeisiol a gweithgar i ymuno â'n tîm TGCh.  Mae'r swydd hon yn swydd dechnegol, i gyflawni a chefnogi prosiectau datblygu meddalwedd.  

Bydd y rôl yn cynnwys cyfathrebu a gweithio'n agos gydag aelodau eraill o'r tîm, staff, a chyflenwyr.  

Dylech hefyd fwynhau cael y wybodaeth ddiweddaraf am dechnolegau digidol a gwe sy'n dod i'r amlwg er mwyn helpu i awgrymu sut y gallwn wella'r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau.

Mae gwybodaeth dechnegol yn unrhyw un o'r meysydd canlynol yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol: C#, ASP.Net, SQL Server, Power BI, HTML a Power Apps/Power Automate.

Manteision y rhaglen i raddedigion:

Cymhwyster: Astudio am Gymhwyster Ôl-raddedig neu Broffesiynol perthnasol mewn maes perthnasol

Cyflog: £21, 968 y flwyddyn sefydlog 

Hyd y rhaglen: 2 flynedd 

Cymorth: Rhaglen datblygu proffesiynol drwy gyrsiau mewnol ac allanol, seminarau, a gweithdai, ynghyd â mynediad at fentora a hyfforddi gan uwch-reolwyr.

Fel rhan o'r broses recriwtio bydd angen i chi wneud y canlynol:
Mynychu Canolfan Asesu wyneb yn wyneb (yr Wythnos sy'n Dechrau ar 27 Mawrth 2023)

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â  Ben Grice am BGrice@sirgar.gov.uk / 01267 246293    

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.                                                                   
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Ben Grice
Telephone: 01267 246293
Email Address: BGrice@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now