Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Tymhorol Cynorthwyydd Cegin

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £20,441 - £20,812 (Gradd B) Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd dros dro - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Arlwyo
Dyddiad Cau: 24/03/2023
Dyddiad Postio: 09/03/2023
Cyfeirnod: 1/026742

Disgrifiad

 22.50 awr yr wythnos tan 03/09/2023.

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm Bwyd a Diod. 

Bydd ein Cynorthwywyr Cegin yn helpu ein Cogyddion i baratoi archebion bwyd a phrydau bwyd. 

Byddant yn sicrhau bod pob man yn cael ei lanhau ac yn trefnu cyflenwadau bwyd. Rhoddir hyfforddiant llawn. 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Dawn Boyle ar 01554 742423 neu dboyle@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Dawn Boyle
Ffôn: 01554 742423
Cyfeiriad e-bost: dboyle@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr