Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Barista Achlysurol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £20,441 (Gradd B) Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Achlysurol
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Arlwyo
Dyddiad Cau: 23/03/2023
Dyddiad Postio: 02/03/2023
Cyfeirnod: 2/026739

Disgrifiad

£10.59 yr awr

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn chwilio am farista blaen tŷ sy'n frwdfrydig ac yn barod i fynd yr ail filltir er mwyn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Nid yw profiad blaenorol yn hanfodol oherwydd gallwn ddarparu hyfforddiant, ond mae carisma a brwdfrydedd yn hanfodol. 

Mae'n adran hynod o brysur ac yn faes gwaith sy'n gofyn llawer yn un o'n siopau Bwyd a Diod ar y safle. 

Bydd angen bod gan yr unigolyn sgiliau gwych o ran gweithio mewn tîm, yn gallu gweithio ar ei ben ei hun yn fanwl gywir a hynny o dan bwysau, yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu ac adrodd rhagorol ac yn ddelfrydol yn meddu ar wybodaeth eang am gyfleusterau hamdden/diwydiant twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin. 

Bydd y swydd yn cynnwys rhywfaint o waith gyda'r hwyr ac ar benwythnosau. 

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Dawn Boyle am dboyle@sirgar.gov.uk                                                                           
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Dawn Boyle
Ffôn:
Cyfeiriad e-bost: dboyle@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr