Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Teaching Assistant- Behaviour Support

Vacancy Details


Summary
Salary: £25,476 - £29,506 (Grade F) inclusive of 4% Pro-
Location: Canolfan Bro Tywi & Behaviour Support Co
Region: Carmarthen
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Education & Children
Category: Education & Children
Closing Date: 06/08/2023
Date Posted: 05/26/2023
Reference: 033214

Description


32.5 awr yr wythnos – Amser Tymor yn unig

2 x Swydd Barhaol 

Rydym yn awyddus i gyflogi dau Cynorthwyydd Addysgu L3 mewn Uned Cyfeirio Disgyblion, Canolfan Bro Tywi, i addysgu disgyblion oed cynradd  sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn estyn cymorth Lles emosyionol o ran diwallu anghenion disgyblion sydd angen help penodol i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag dysgu. 

Hefyd mae dyletswyddau’r Cynorthwyydd Addysgu L3 yn cynnwys goruchwylio disgyblion 1:1 neu weithiau grwpiau bychan o ddisgyblion er mwyn estyn cymorth academaidd ochr yn ochr â chymorth bugeiliol, gan arwain rhaglenni lles ar gyfer disgyblion sydd wedi eu gwahardd o amserlen ysgol brif ffrwd, neu nad ydynt fel arall yn dilyn yr amserlen honno.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth rhesymol ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Miss Rebecca McMillan ar 07881264769  

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Mae ffurflenni cais ar gael ar-lein ar www.sirgar.gov.uk

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Rebecca McMillan ar REBECCA.MCMILLAN@brotywi.ysgolccc.cymru / 07881264769
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Rebecca McMillan
Telephone: 07881264769
Email Address: REBECCA.MCMILLAN@brotywi.ysgolccc.cymru

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now