Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Mobile Cook in Charge - (Llandeilo Area)

Vacancy Details


Summary
Salary: £25,265 - £28,427(Grade E) inclusive of 4% Pro-r
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Education & Children
Category: Catering
Closing Date: 01/17/2024
Date Posted: 12/28/2023
Reference: 4/026578

Description

20 awr yr wythnos yn ardal Llandeilo
 
Oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener
 
Cyfradd yr awr:  £13.09 - £14.73
 
Cyfle cyffrous i unigolion brwdfrydig, ymroddedig a hyblyg y bydd gofyn iddynt gynhyrchu prydau maethlon o ansawdd uchel ar draws amrywiol leoliadau. 
 
Bydd dyletswyddau hefyd yn cynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer ynghyd â dyletswyddau glanhau eraill. 
 
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
 
Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Bethan Williams ar 01267 246487 / 07812483745 /  BNWilliams@sirgar.gov.uk
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd. 
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Bethan Williams
Telephone: 07812 483745
Email Address: BNWilliams@sirgar.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now