Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Cleaning Supervisor - Dyffryn Taf School

Vacancy Details


Summary
Salary: £23,646 - £24,440 (Grade C) inclusive of 4% Pro-
Location: Ysgol Dyffryn Taf, North Rd, Whitland
Region: Whitland
Job Type: Permanent - Term Time Only
Vacancy Group: Place and Infrastructure
Category: Cleaning/Caretaking
Closing Date: 03/07/2024
Date Posted: 02/22/2024
Reference: 1/000880

Description

15.30 awr yr wythnos.
 
£12.25 - £12.66 yr awr.
                                                                                                                                          
Rydym yn chwilio am berson,Yn unigol neu fel rhan o dîm, ymgymryd â glanhau mannau penodol er mwyn sicrhau y cânt eu cadw'n lân ac yn hylan, ac Cynorthwyo'r Rheolwr Ardal – Glanhau i ddarparu gwasanaeth glanhau o safon uchel yn y modd mwyaf effeithlon a chost-effeithiol.
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Heidi M Sellick ar 07920286909 / HMSellick@sirgar.gov.uk
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 
 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Heidi Sellick
Telephone: 07920286909
Email Address: HMSellick@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now