Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Laundry Assistant

Vacancy Details


Summary
Salary: £22,366 (Grade A) Pro-rata
Location: Y Bwthyn, Llanelli
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Part Time
Vacancy Group: Communities
Category: Cleaning/Caretaking
Closing Date: 11/29/2023
Date Posted: 11/15/2023
Reference: 012442

Description

30 awr yr wythnos.
                                                                               
Bydd yr unigolion yn gweithio fel rhan o dîm sefydledig i ddarparu cymorth golchi dillad o ansawdd uchel mewn lleoliad gofal preswyl.
 
Bydd y cyfrifoldebau hefyd yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):
 
• Casglu bagiau golchi dillad o'r adain
 
• Sicrhewch fod y golchdy'n cael ei olchi a'i sychu'n gywir
 
• Smwddio fel sydd yn addas
 
• Dychwelyd y golchdy i ystafelloedd gwely’r unigolion
 
• Trwsio amarcio dillad
 
• Mannau gwasanaeth cadw tÅ· a glanhau cyffredinol i ddarparu amgylchedd diogel a hylan i'r Preswylwyr.
 
Manteision gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin: Gwyliau blynyddol â thâl, Cynllun Pensiwn yr Awdurdod Lleol, Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol, Cynllun Beicio i'r Gwaith, oriau gwarantedig dan gontract, patrwm gwaith rheolaidd, gwisg a chyfarpar diogelu personol (PPE) wedi'u darparu, pecyn sefydlu llawn a thal.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
 
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Louise Thomas-Leitch ar 01554 758911 / LThomas-Leitch@sirgar.gov.uk
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Louise Thomas- Leitch
Telephone: 01554 758911
Email Address: LThomas-Leitch@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now