Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Lead Digital Worker

Vacancy Details


Summary
Salary: £29,777 - £33,945 (Grade G)
Location: Bwlch Rangers Community Centre
Region: Llanelli
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Youth Services
Closing Date: 03/05/2024
Date Posted: 02/21/2024
Reference: 033655

Description

Swydd dros dro tan 28/02/2025 oherwydd cyllid grant.
 
Rydym yn awyddus i benodi person brwdfrydig, hunan-ysgogol i gynllunio, datblygu ac arwain darpariaeth o ystod o ymyraethau digidol cynhwysol wedi ei danseilio gan Egwyddorion a Phwrpasau Gwaith Ieuenctid yng Nghymru i ymrwymo plant, pobl ifanc, ac oedolion ifanc (oedran11-25).
 
Fydd deiliad y swydd yn dosbarthu sesiynau digidol pwrpasol, ymgysylltu a ProMo Cymru i hyrwyddo a hybu technegau, rhaglennu ag ymarfer arloesol.Defnyddir ystod o ymyrraeth wedi tanseilio ar ymarferion Gwaith Ieuenctid i sicrhau cyfranogiad ac ymrwymiad gwirfoddol.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yny Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sian Morgan ar 07810 057 554 / sithomas@sirgar.gov.uk
                                                                           
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Sian Morgan
Telephone: 07810 057 554
Email Address: sithomas@sirgar.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now