Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Barista

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £24,155 - £24,556 (Gradd B) yn cynnwys 8% Pro-rata
Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd barhaol - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Arlwyo
Dyddiad Cau: 13/02/2024
Dyddiad Postio: 29/01/2024
Cyfeirnod: 2/027960

Disgrifiad

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn chwilio am farista blaen tÅ· sy'n frwdfrydig ac yn barod i fynd yr ail filltir er mwyn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Nid yw profiad blaenorol yn hanfodol oherwydd gallwn ddarparu hyfforddiant, ond mae carisma a brwdfrydedd yn hanfodol. Mae'n adran hynod o brysur ac yn faes gwaith sy'n gofyn llawer yn un o'n siopau Bwyd a Diod ar y safle. 

Mae'r rôl hon yn swydd barhaol am 22.5 awr yr wythnos.
 
Bydd angen bod gan yr unigolyn sgiliau gwych o ran gweithio mewn tîm, yn gallu gweithio ar ei ben ei hun yn fanwl gywir a hynny o dan bwysau, yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu ac adrodd rhagorol ac yn ddelfrydol yn meddu ar wybodaeth eang am gyfleusterau hamdden/diwydiant twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin. 
 
Bydd y swydd yn cynnwys rhywfaint o waith gyda'r hwyr ac ar benwythnosau. 
 
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Mike Dougall ar mdougall@sirgar.gov.uk / 01554 742423.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Mike Dougall
Ffôn: 01554 742423
Cyfeiriad e-bost: mdougall@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr